Algemeen

Laatste oproep voor anderhalve ton extra

Hallum is niet tevreden

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân buigt zich woendagavond over de begroting voor 2020. Door meevallers lijkt de gemeente bereid om zes ton uit te trekken voor Bruisend Hart van Hallum. Dat is niet genoeg, heeft de projectgroep deze week in een brief aan de raad laten weten. 

In het project Bruisend Hart slaan sportverenigingen en het zwembadbestuur de handen ineen om een gezamenlijke kantine en nieuwe multi-inzetbare kleedaccommodatie te realiseren. Dit kost bijna anderhalf miljoen euro. De projectgroep bracht een groot deel van het geld al bijeen door bijdragen uit fondsen en er lag voor een nieuwe kleedgeklegenheid van de voetbalclub ook al een toezegging van de voormalige gemeente Ferwerderadiel. De gemeente Noardeast stelt nu voor het totale project zes ton uit te trekken, maar Hallum vraagt minimaal 750.000 euro. 

De door het college voorgestelde bijdrage van zes ton is heel veel geld, maar het tekort van dan 200.000 euro is te veel om als dorp Hallum op te brengen, stelt de projectgroep. ,,Om het plan te realiseren zullen we samen met u de schouders eronder moeten zetten en een laatste krachtinspanning moeten doen om het samen gecreëerde momentum te benutten. Op basis van het draagvlak binnen het dorp verwachten wij nog 50.000 euro in het dorp en de regio op te kunnen halen'', liet de projectgroep deze week schriftelijk weten aan het college en de gemeenteraad. Hallum doet in deze brief ,,een laatste beroep'' op het college en de raad om tenminste nog 150.000 euro extra bij te dragen ,,en zo gezamenlijk als gemeente en mienskip, de laatste eindsprint te zetten om dit plan over de streep te trekken.''

De verwachting is dat woensdagavond veel Hallumers naar de gemeenteraadsvergadering komen om deze noodkreet te onderstrepen.