Algemeen

Kunstwerk is wens van Marrumers

Na eerder al een wandelroute langs de Paardendobbe in het buitendijks gebied bij Marrum, is woensdag 17 juli ook nog een reusachtig fotokunstwerk geplaatst op de plaats waar in de nacht van 1 november 2006 een kudde van ruim 100 paarden in de storm verrast werd door het snel stijgende zeewater en de meeste dieren zich wisten te redden.  

Het verhaal is bekend: in de stormnacht van 1 november 2006 zochten ruim 100 paarden hun toevlucht op een verhoogde dobbe, een drinkplaats voor vee. Een twintigtal paarden verdronk en de rest werd na drie dagen met hulp van drie amazones naar de zeedijk gebracht. Het was een wens van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk dat er een blijvende herinnering kwam aan dit drama met tegelijk een eerbetoon aan de reddingsactie. Zo werd eind vorig jaar achter de zeedijk in samenwerking met It Fryske Gea en Sense of Place al een zeven kilometer lange wandelroute gerealiseerd. Deze kuier brengt het verhaal van de dobbepaarden en de bijzondere reddingsactie heel dichtbij. Als afsluiting van dit project is nu midden ín de Ozingadobbe waar de kudde paarden in die bange nacht naar toe vluchtten, een fotokunstwerk geplaatst dat niet opvalt in het landschap. Iedereen kan dit nu vanaf de rand van de dobbe bekijken. Het kunstwerk van Marcel van Luit is vervaardigd met medewerking van Leeuwarder metaalverwerkingsbedrijf Mannen van Staal en werd met een kraan op drie meter lange palen geschroefd. Als het water stijgt, komt de foto aan een kant mee omhoog.

De wandelroute over het pad dat de dobbepaarden in 2006 aflegden, begint buitendijks nabij het Tempeltje van Ids Willemsma. Het begin van de kuier is aangegeven met hoefijzers in beton, een onlangs nog weer helemaal opgeknapt kunstwerk van Marrumer Machiel Braaksma.
Plaatsing van het fotokunstwerk in de dobbe viel mooi samen met de seizoensopening van de wandelroute, omdat achter de zeedijk vanwege het vogelbroedseizoen tussen 15 maart en 15 juli niemand mocht komen.

Foto's: © Bram Buruma