Algemeen

Schoolgebouw Blije
gaat in de verkoop

De gemeente Noardeast-Fryslân wil het voormalige schoolgebouw aan de Farrewei in Blije verkopen. Het gebouw is eerder overgedragen aan de gemeente, toen het niet meer gebruikt werd als school. Verkoop past in het beleid dat leegstaande gebouwen verkocht worden, als die geen gemeentelijk doel hebben.

Het schoolgebouw is destijds door de gemeente Ferwerderadiel verhuurd en is nu als HeksiePeksie in gebruik als speeltheater, met knutselactiviteiten en feestjes voor kinderen in de basisschool leeftijd. Toen al is de afspraak gemaakt dat het gebouw daarvoor mag gebruiken tot het wordt verkocht of voor andere doeleinden nodig is. De kans dat dit gebouw weer als school in gebruik genomen, is klein. Verhuur ziet de gemeente niet als een kerntaak. Er is in Blije op basis van prognoses ruimte voor woningbouw in Blije. De gemeente ziet het omzetten naar woonruimte wel zitten. Dorpsbelang kwam vijf jaar geleden al met een plan met appartementen voor senioren. Dat liep toen op niets uit, omdat uit een enquête bleek dat er geen behoefte aan was. Het gebouw slopen en de grond aanbieden voor nieuwbouw, is voor de gemeente vooralsnog geen optie. 
Foto: Bram Buruma