Algemeen

'Stap der es Yn' Pand Hoofdstraat 16 Ferwert doet mee met prijsvraag K(l)eigoed!

Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

In de gemeente Waadhoeke gaat het om de gereformeerde kerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie. In Noardeast-Fryslân gaat het om de oude zuivelfabriek in Morra/Lioessens, het oude rechthuis in Kollum, een boerderij in Augsbuurt, een leegstaande winkel in Holwerd, een oude herberg/brouwerij in Ferwert en het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. Alle dorpen zijn door beide gemeenten in de gelegenheid gesteld ideeën in te dienen. Daarna zijn de acht bij het project passende ideeën door hen voorgedragen aan de provincie.

Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) heeft de aanvraag ingediend voor “Stap der es Yn” aan de Hoofdstraat 16 in Ferwert. In december 2020 was de mogelijkheid om je aan te melden. Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit in de krimpgebieden Noordoost door het herbestemmen van erfgoed voor kwaliteitstoerisme langs de Waddenkust.

 

Dorpsvisie

In de dorpsvisie die DBFH in 2018 heeft gemaakt, staat het tegengaan van verpaupering van woningen in de Hoofdstraat hoog in de prioriteitenlijst en met deze aanvraag hoopt het bestuur DBFH een stap te zetten in de goede richting. Bij het maken van de plannen kan DBFH rekenen op professionele ondersteuning, zoals van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Via de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) waar Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum ook deel vanuit maakt, werken inwoners, overheid en adviseurs samen om een dorp leefbaar te maken en samen te ontwikkelen. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.

 Waddenkust K(l)eigoed en Erfgoed Deal

In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide gemeenten met een aanpak ‘van onderop’. Vier tot zes leegstaande karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties. De panden blijven zo behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van een gebied. 

Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die is ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Met de bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar