Algemeen

Studenten lanceren een fictief plan voor Hegebeintum

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben een fictief ontwerp gemaakt om de ontstaansgeschiedenis van Hegebeintum beter zichtbaar te maken en zo meer bezoekers te trekken. Zij bedachten daarvoor om cultuurhistorische elementen in de omgeving met elkaar te verbinden en het gebied tussen Ferwert en Easterbeintum zo aantrekkelijker te maken voor jong en oud, ook voor een langer verblijf. Het plan is gepresenteerd aan de gemeente en Stichting Terp, die reageerden beiden positief, maar het is nog niet duidelijk hoe het vervolg op deze ideeën er uit komt te zien. 

Onder het motto beseffen, verbinden, vertellen en vermaken moet de ontstaansgeschiedenis van Terpenlân Hegebeintum en omgeving weer tot leven komen. Daarbij gaat één van de ideeën zelfs zo ver dat de bezoekers een kijkje ín de terp kunnen nemen en zien hoe die in verschillende lagen is aangelegd. Het gaat om een fictief plan dat gepresenteerd is aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Stichting Terp Hegebeintum reageert positief. Volgens bestuurslid Mient Holwerda is het goed dat er weer een keer met andere ogen naar Hegebeintum is gekeken en kunnen zowel het bestuur als de gemeente daar ideeën van oppikken. 

Easterbeintum

De studenten hebben in hun fantasie bij het maken van de plannen met name gekeken naar de terp, de kerk, landgoed Harsta State, een theetuin bij het bezoekerscentrum een schelpenpad naar de afgegraven terp van Easterbeintum als voorbeeld dat 'we' de zee onder controle hebben. In de route zijn ook opgenomen de opvaarten richting Dokkumer Ie, Ferwert en de Beintumer molen. Er is in de ideeën vooral gekeken naar de verschillende elementen in het landschap. Aandacht vraagt volgens de presentatie met name de zichtbaarheid van de eerdere verkaveling, de zichtlijnen richting Ferwert, Blije en Easterbeintum, het herstel van historische paden, een 'belevingspad' aanleggen, het hoogteverschil in de omgeving meer laten beleven, met bijvoorbeeld een speeltuin en een kabelbaantje. Een bezoek aan Hegebeintum moet zo aantrekkelijk zijn voor alle doelgroepen, jong en oud. Er bestaat een idee voor een spannende nachtbelevingsroute rond de terp en een aantal bomen moet verdwijnen om de terp beter zichtbaar te maken.  Er werd een aantal verschillende ontwerpen gemaakt. Zo zal de bestaande afgraving die nu zichtbaar is in de terp, volgens de studenten veel mooier en aantrekkelijker worden weergegeven en zelfs een speelplaats met educatief karakter kunnen worden, er zou een waterverbinding met steigers tussen de terp en Harsta State zichtbaar gemaakt kunnen worden. De Harsta State zou dan bijvoorbeeld aangewezen kunnen worden als officiële trouwlocatie en als zodanig dus geld oplevert. Het idee is ook om een wandelpad aan te leggen naar Easterbeintum, om op die manier het hoogteverschil in de omgeving meer te beleven. Bezoekers kunnen zo de ontstaansgeschiedenis van dit gebied opnieuw beleven, is de gedachte.

'Tijdkijkers'

Op een route rond en over de terp treft de wandelaar 'tijdkijkers' en verschillende afbeeldingen in het landschap worden gevisualiseerd, zoals bijvoorbeeld de terp met de invloed van de zee lang geleden en de terpafgravingen. De route gaat tot aan de Hegebeintumer molen, waar volgens het idee kinderen zich even kunnen vermaken om  de kuier voor iedereen aantrekkelijk te maken. Langs de binnenring van de terp van Hegebeintum zou een verhard wandelpad aangelegd kunnen worden met bijvoorbeeld aan de Ferwerterfeart bankjes en een speelgelegenheid voor kinderen.   De vaarweg tussen Ferwert en Hegebeintum zal volgens het ontwerp in ere hersteld kunnen worden voor recreatievaart en loopt dan langs het bezoekerscentrum. Een idee is ook om de terpstructuur van Easterbeintum weer beter zichtbaar te maken, met zelfs een uitkijktoren met een goed zicht op Blije, Hegebeintum en Harsta State, zodat alle elementen en de structuur in het landschap met elkaar worden verbonden.Een van de ideeën is dat nabij Harsta State een park wordt aangelegd in stijl van tuin- en landschapsarchitect Lucas Roodbaard, die de tuin bij Harsta State waarschijnlijk ook heeft ontworpen. 

Uitkijktoren

In het park zou onder meer een uitkijktoren passen die tweemaal de hoogte van de terp zou kunnen zijn, zodat de structuur van Easterbeintum van boven duidelijk wordt en bij helder weer zelfs Ameland zichtbaar is.Een vaarroute voor sloepen zou de bezoeker rond de terp kunnen leiden en vervolgens naar Harsta State gaan. Belangrijk lijkt dat er verbinding is tussen de verschillende elementen. daarin worden genoemd wandelpaden, een fietsroute, kanoroute en zelfs fierljeproute. Voor Easterbeintum wordt het idee gelanceerd om daar voor bezoekers iets van het grafveld zichtbaar te maken.

Bezoekerscentrum

Stichting Terp Hegebeintum richt zich voorlopig op het realiseren van een compleet nieuw bezoekerscentrum aan de voet van de terp. Dat kost ruim zeven ton en daarvoor is een nieuwe aanvraag voor een bijdrage van vijf ton uit het Waddenfonds gevraagd.