Algemeen

Toaniel in Hallum giet net troch

Alle eveneminten dêr't mear as 100 minsken komme, wurde skrast en dat betsjut dat dus ek de toanielútfieringen fan dit wykein yn Hallum net troch gean.