Algemeen

Veerdam bij Ferwert blijft serieuze optie

Voor de overtocht naar Ameland is een nieuwe veerdam bij Ferwert een serieuze optie geworden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat dat verder onderzoeken, maar kijkt ook naar mogelijkheden voor een verlengde veerdam bij Holwerd. Een tunnel graven, daar ziet minister Cora van Nieuwhuizen niets in. 

Zoals bekend zijn in september 2018 provincie Fryslân, gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân in opdracht van de minister gestart met het verkennen van oplossingen voor de lange termijn  voor de bereikbaarheid van Ameland na 2029.  Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten nu in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Er moet hoe dan ook een oplossing komen voor de problemen bij de bereikbaar van Ameland, daar is iedereen het overeens. De betrokken partijen vragen de minister zo snel mogelijk de baten en kosten verder uit te werken en zo een voorkeursoplossing te kiezen. Geschat wordt dat de maatregel bijna twee miljard euro gaat kosten. Uit onderzoek is gebleken dat Ferwert qua geulen zeker kansrijk is omdat er een 'stabiele en diepe geul' ligt en de nieuwe veerdam dan verder van het wantij komt dan Holwerd, waardoor er meer water door de geul gaat. De diepere geul is ook minder gevoelig voor oostenwind. Er is volgens het onderzoek wel een aantal 'drempels' die flink baggerwerk betekenen. Het grote nadeel lijkt wel dat Ferwert een lange dam van ongeveer de drie kilometer in de kwelder vraagt naar de diepe geul. Met Ferwert als vertreklocatie wordt het baggerwerk waarschijnlijk een stuk minder.