Algemeen

Verenigingen vrezen invoering papiercontainer

De gemeente Noardeast-Fryslân overweegt dat de inzameling van oud papier op alle plaatsen in de drie voormalige gemeenten Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadiel gelijk moet zijn.

Dat betekent op elk adres een minicontainer met blauwe deksel om daar papier in te doen. In voormalig Ferwerderadiel zien verenigingen en vrijwilligers deze constructie als een bedreiging. Met de minicontainer wordt meer oud papier gescheiden ingezameld. Zo komen er meer grondstoffen beschikbaar voor hergebruik en is minder zwerfafval, zijn argumenten in het voorstel. Inzameling van oud papier wordt in Noardeast nu uitgevoerd door 44 (vrijwilligers)organisaties (sport- en muziekverenigingen, dorpsbelangen, scholen etc.). 

In het eerdere Dongeradeel en Ferwerderadeel wordt nog nu geen gebruik gemaakt van een minicontainer voor papier. In het eerdere Ferwerderadiel brengen inwoners het papier nu zelf naar een verzamelcontainer van Omrin of zij zetten dat op afgesproken tijdstippen aan de weg als vrijwilligers langskomen om dat op te halen. In Kollumerland krijgen verenigingen nu een vaste vergoeding van 45 euro per ton. In Ferwerderadiel en Dongeradeel was dat gekoppeld aan marktprijs met voor Dongeradeel een maximale vergoeding 80 euro per ton en in Ferwerderadiel een garantieprijs van 59 euro per ton. De gemeente kreeg tot vorig jaar van Omrin een minimale vergoeding van 108,38 per ton oud papier. Nu is dat nog maar 30,83 euro. Vrijwilligers wordt wel gevraagd om zich in te zetten bij het inzamelen en controleren van de inhoud van de containers. De gemeente wil zo toe naar een gelijke vergoeding voor alle inzamelaars. Berekend is al dat inzamelkosten met een minicontainer aanzienlijk hoger worden. De nieuwe situatie heeft wellicht consequentie voor de vergoedingen en dus inkomsten, maar verenigingen zeggen dat zij die vergoedingen hard nodig hebben om te overleven of voor extra voorzieningen. Een van de voordelen die genoemd worden in het voorstel van de gemeente is dat mensen oud papier voortaan altijd kwijt kunnen. Maar ook dat er aanzienlijk minder papier komt in de grijze container en dat tegemoet komt aan een circulaire economie en 'een aanzienlijke milieuwinst' oplevert.

Het voorstel om in Noardeast over te stappen op het inzamelen van oud papier in speciale containers wordt op woensdag 29 september behandeld in de gemeenteraad.