Algemeen

'Zestig miljoen uit gaswinning geeft regio veel mogelijkheden'

De gemeente Noardeast-Fryslân, Provinsje Fryslân, de Waddenvereniging en nog heel veel mensen zijn tégen gaswinning in het Waddengebied en dus ook bij Ternaard. Maar als minister Eric Wiebes daar begin volgend jaar naar verwachting tóch toestemming voor geeft, levert dat 60 miljoen euro op voor de regio. 

Als er zoveel geld extra geïnvesteerd kan worden, geeft dat in Noardeast-Fryslân ongekende mogelijkheden. Burgemeester Hayo Apotheker rekende dat tijdens een informatieavond in Ternaard voor, toen bekend werd dat er een investeringsfonds komt om tien jaar lang zes miljoen euro te verdelen als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tóch gas gaat winnen bij Ternaard. Als daar gas gewonnen mag worden, komt er een gebiedsfonds dat tien jaar lang zes miljoen euro beschikbaar stelt voor het gebied tussen Hallum en Moddergat, met Ternaard en Wierum die als eerste mogen aanschuiven. Gesproken werd over zelfs 20 tot 25 dorpen die daar van mogen profiteren. Apotheker wees op de aanpak van gevolgen van krimp in Holwerd, een nieuwe bestemming van het gemeentehuis in Ferwert en Bruisend Hart van Hallum. Ook werden duidelijke afspraken gemaakt over schade en gevolgen door gaswinning. Daar ondertekent de gemeente een convenant voor. ,,Daar staan wij als gemeente voor, daar tekent de NAM voor en tekent ook het ministerie voor'', zei Apotheker.