Algemeen

Zilveren dubbeltje maakt succes van detectordag in Hegebeintum compleet

Kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum organiseerde vorige week zaterdag weer en detectordag voor schooljeugd en het succes van het initatief voor deze dag werd helemaal compleet met het vinden van een zilveren dubbeltje uit de negentiende eeuw. Het werd zo een warme, spannende maar zeker ook geslaagde middag om de jeugd te interesseren voor het verleden van de terp en haar vroegere bewoners. 

Een oproep aan de jeugd om schatten te zoeken in de buurt van Hegebeintum had als resultaat dat er om twee uur een aantal jongeren met hun ouders en andere belangstellenden klaar stonden om op zoek te gaan. Onder leiding van de drie bekende en deskundige amateur-archeologen uit de regio, Knilles Oevering, Berend Polstra en Wietze Tjepkema ging de groep aan de slag. Albert en Riekje Talsma hadden toestemming gegeven om op hun perceel vlak naast de terp te gaan zoeken. De aanwezige detectors werden uitgedeeld met de gebruiksaanwijzing erbij. Kwam er een piep-of bromtoon uit het apparaat dan had je beet en kwam er na enig graafwerk iets van metaal boven de grond. Er werd van alles gevonden grote en kleine metalen delen, blikjes, munten en een deksel van een tabaksdoos. Zeker bijzonder was een zilveren dubbeltje uit de negentiende eeuw, dat Fokke Dijkman uit Blije boven de grond haalde. 

Na afloop werden alle schatten uitgestald in het centrum gewandeld en werd de meest bijzondere vondst naar voren gehaald om de beschikbare prijs in ontvangst te nemen. 

De jury was het er unaniem over eens dat de vinder van het zilveren dubbeltje, Fokke Dijkman uit Blije de prijs had verdiend. De prijs werd overhandigd door Mient Holwerda als bestuurslid van de Stichting Terp Hegebeintum.