Kopij voor Sawn Stjerren Nijs

Aanlevering

  • Persberichten, sportverslagen en aankondigingen van activiteiten kunnen worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild worden naar: info@sawnstjerrennijs.nl.
  • Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn soms ongeschikt voor plaatsing in de krant.
    Zorg ervoor dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi. (min. 1 mb) in jpg, tiff, psd files.
  • Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde, dit geldt voor zowel sportverslagen als overige berichten.
  • Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden via info@sawnstjerrennijs.nl of telefonisch contact opnemen met Brandsma Offset Ferwerd, tel. 0518-411330.
  • De redactie behoudt zich het recht tekst in te korten of artikelen te weigeren.
  • Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld en de redactie behoudt zich het recht reacties te weigeren. Als een ingezonden reactie niet wordt geplaatst, dan wordt dit per mail gecommuniceerd.

Sluitingstijd
Kopij dient voor woensdag 9.00 uur op de redactie aanwezig te zijn via info@sawnstjerrennijs.nl of ingeleverd te zijn bij Primera Stiens.