Laatste Nieuws

  • Algemeen
  • Ondernemend
  • Sport
  • Cultuur
  • Kerken

Hallum doet zaterdag 23 maart mee aan de landelijke schoonmaakdag.   De maandelijkse schoonmaakact…

Proefdraaien van de mestvergister van Host uit Enschede aan de Nieuweweg bij Marrum is los. Actiecom…

Stars in Heaven was in Blije de grote winnaar van de traditionele playbackshow. In Blije zijn ze be…

Evan Bouma is de eerste baby die is geboren in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.  Evan kwam op …

De gymzaal in Marrum heeft zijn langste tijd gehad en als het aan dorpsbelang ligt, komt daarvoor in…

De sporthallen van Ferwert en Stiens waren deze winter weer het sportieve strijdtoneel van het Waad …

Hast elk Frysk doarp hat wol in eigen toanielferiening en dy spylje dan meast Frysktalige stikken. B…

Het Spectrum in Burdaard heeft een goede maand achter de rug. In januari kwamen er 730 bezoekers, m…

Vrijdag 15 maart start voetbalschool Yn’e 16 bij voldoende deelname met een nieuwe reeks vernieuwde …

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil gaswinning in de omgeving van Blije verder uitbreiden…

De leerlingen van Dockinga College in Ferwert zijn blij met hun mooie, nieuwe meubilair in de overbl…

De eerste plaatsingswedstrijd toestelturnen niveaus D1 en keuzeoefenstof hebben in Stiens drie medai…

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben een fictief ontwerp gemaakt om de …

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil de gaswinning rond Blije verder uitbreiden en doorgaa…

Volièrevereniging De Nachtegaal van Ferwert heeft in het Marrumer dorpshuis leden die succesvol ware…

Yn febrewaris ferskynt de achtste roman fan Marrumer Rommert Tjeerdsma.  Op de foto krijt Rommert T…

Met de plaatsing van een speciale opbergkast voor de AED is de hartdefibrillator van sv Wykels Hallu…

Iedere eerste vrijdag van de maand is It Hallumer Doarpsmiel, een initiatief van de Doarpsomtinkers.…

Vrijdag 15 maart start voetbalschool Yn’e 16 bij voldoende deelname met een nieuwe reeks vernieuwde …

De eerste plaatsingswedstrijd toestelturnen niveaus D1 en keuzeoefenstof hebben in Stiens drie medai…

Met de plaatsing van een speciale opbergkast voor de AED is de hartdefibrillator van sv Wykels Hallu…

Het regent dit winterseizoen bij plaatsingswedstrijden al weer medailles voor meiden van Turnlust Ha…

Op 17 maart wordt voor de 5e keer de Hollandse 100 gehouden. Thialf en de omgeving van Heerenveen is…

De Oudejaarsloop van Marrum is uitgegroeid tot een echte klassieker voor wedstrijdatleten en voor ve…

Hast elk Frysk doarp hat wol in eigen toanielferiening en dy spylje dan meast Frysktalige stikken. B…

Het Spectrum in Burdaard heeft een goede maand achter de rug. In januari kwamen er 730 bezoekers, m…

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben een fictief ontwerp gemaakt om de …

Volièrevereniging De Nachtegaal van Ferwert heeft in het Marrumer dorpshuis leden die succesvol ware…

Yn febrewaris ferskynt de achtste roman fan Marrumer Rommert Tjeerdsma.  Op de foto krijt Rommert T…

Zaterdag 23 februari wordt van 8.30 tot 11.00 uur weer de rommelmarkt in en voor dorpshuis De Nije T…

De enorme kerststal staat uitgestald op een vloeroppervlakte van 100 vierkante meter en telt meer da…

Tot eind februari is in het bezoekerscentrum van de terp in Hegebeintum een expositie van schilderij…

Yn 2018 hat toanielferiening Nocht en Wille fan Blije 75 jier bestien. Reden foar in spesjale jubile…