Algemeen

Bruisend Hart krijgt vorm maar zit nog met aanzienlijk tekort

Stichting Bruisend Hart van Hallum heeft de plaquette Leader Bruisend Hart 2.0 Hallum van subsidiënt Streekwurk Noordoost gekregen. De plaat krijgt komend voorjaar een opvallend plekje aan de muur van de nieuwe accommodatie voor de voetbalclub, de kaatsers en het zwembad. 

Voor Bruisend Hart van Hallum krijgen Johannes Houtsma en Siebe Post de plaquette Leader Bruisend Hart 2.0 Hallum van subsidiënt Streekwurk Noordoost uit handen van projectadviseur Noordoost-Fryslân Gerwin van Oene. Foto's: Bram Buruma

Er kan met het zachte winterweer flink doorgewerkt worden aan de nieuwe sportaccommodatie Bruisend Hart van Hallum en de voorziening kan binnenkort onder dak. Het is de bedoeling dat de deuren in ieder geval eind april open kunnen als het zwemseizoen begint. Het totale project zal dan na de zomer met de start van het nieuwe voetbalseizoen in gebruik worden genomen.

Het totale project voor clustering van kleedaccommodaties en horeca kost anderhalf miljoen euro. De helft van dat geld is door sponsoring, bijdragen uit fondsen en acties in het dorp en de regio bijeengebracht. De andere helft van de kosten wordt betaald uit subsidie van de gemeente Noardeast-Fryslân. De nieuwe duurzame voorziening wordt met onder meer zonnepanelen energiezuiniger en zal zo flink wat kosten besparen.

Tegenvallers
Door sterk stijgende bouwkosten, een tegenvaller in de verrekening van BTW en extra kosten bij de aanleg van het nieuwe voetbalveld zit de stichting nog met een onverwacht tekort van bijna een ton. Inmiddels is via sportwethouder Fedde Breeuwsma een verzoek ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân om bij te springen voor de helft van het tekort. Ook wordt de komende maanden opnieuw een beroep gedaan op inwoners van het dorp. Daarvoor wordt binnenkort een aantal acties opgestart.

Een delegatie van Streekwurk Noordoost van de Provinsje Fryslân kwam in Hallum op de bouwplaats bijpraten met het stichtingsbestuur en overhandigde daar de plaquette Leader Bruisend Hart 2.0 Hallum, die aan de muur van het nieuwe gebouw komt als dank voor de steun van 150.000 euro aan dit project.