Sport

Turnen in Ferwert voor eerste medaille

In sporthal De Heechfinne in Ferwert dit jaar niet de traditionele gemeentelijke turn wedstrijden, maar wel een dorpencompetitie voor de jongeste groepen. Voor de meeste deelnemers is dat het eerste optreden voor een medaille.

Opperste concentratie bij de oefeningen en vooral opluchting op het erepodium.  Foto's: Bram Buruma.

Voor meisjes in de recreatie- en instapgroepen van MGVV uit Marrum, Sweltsjes van Burdaard, Turnlust Hallum en gastvereniging V&V uit Garyp was het in Ferwert op de zaterdagochtend het eerste echte optreden en dan ook nog zonder heit en mem, pake en beppe op de tribune. 

Maar wel een wedstrijd voor het oog van een echte jury. Niet om te beoordelen wat niet lukte maar wat juist wel goed ging en dat zorgde natuurlijk wel voor extra spanning. Na afloop voor iedereen een medaille.