Algemeen

It Nut: voor Ferwert, Hegebeintum en ook de rest van de wereld

Er wordt al bijna een jaar gesproken over de zogenaamde ‘legacy’ van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018. It Nut van Ferwert/Hegebeintum zorgt al sinds 1879 dat er jaarlijks een aantrekkelijk aanbod aan culturele activiteiten wordt aangeboden aan haar leden en belangstellenden. 

Sinds 1879 is er natuurlijk wel een en ander veranderd. Waren het in eerste instantie de dominees, hoofden der school en andere notabelen die de agenda samenstelden, nu bestaat de vereniging uit bestuur en leden die een afspiegeling van onze dorpsgemeenschappen vormen. It Nut heeft nu als belangrijk doel om een aantal keren per jaar verschillende culturele activiteiten te organiseren voor een breed publiek. Soms is dat een deskundige op een bepaald terrein, b.v. prof. Douwe Draaisma die vertelde over de werking van het geheugen en een andere keer is er een optreden van een bekende muzikant als Syb van der Ploeg. Ook een excursie naar een organisatie, voorstelling, instelling of activiteit behoort tot het culturele pallet van It Nut. 

Ook komend seizoen worden er weer een aantal mooie en interessante bijeenkomsten aangeboden. Op de website van It Nut (www.itnutferwert-hegebeintum.nl) valt te lezen wat en wanneer er zaken worden georganiseerd. De website geeft ook veel informatie over de geschiedenis van It Nut en de activiteiten van de afgelopen jaren. Even kijken dus. 

It Nut Ferwert/Hegebeintum is een grote en bloeiende vereniging. Vele dorpsgenoten en andere belangstellenden bezoeken de bijeenkomsten. Men kan lid worden van It Nut maar dat is geen voorwaarde. Een bezoek aan één van de presentaties, voorstellingen of concerten behoort ook tot de mogelijkheden. Graag nodigen we belangstellenden uit om eens, of vaker, langs te komen. Daarmee wordt bijgedragen aan de toekomst van laagdrempelige, interessante culturele activiteiten in onze dorpen. En daar gaat het toch om bij de legacy