Algemeen

EXTRA GELD VOOR BRUISEND HART VAN HALLUM

Omdat het sportproject Bruisend Hart Hallum door prijsstijgingen en een belastingtechnische tegenvaller nog met een tekort zit van twee ton, stelt de gemeente Noardeast-Fryslân nog 100.000 euro extra beschikbaar voor de realisatie van dit project. 

Bruisend Hart staat voor clustering van voorzieningen van de voetbalclub, kaatsers en het gemeentelijk openluchtzwembad. Het totale project kost ruim anderhalf miljoen euro. Dat geld komt uit fondsen en subsidies van onder meer de gemeente Noardeast-Fryslân. Hallumers brachten zelf al zes ton bij elkaar en er wordt voor zelfwerkzaamheid nog een beroep gedaan op vrijwilligers. Er is door met name stijgende bouwkosten een tegenvaller van twee ton en daarom is de gemeente gevraagd om daar de helft van aan te vullen. Voor de rest van het bedrag wordt nog weer een beroep gedaan op inwoners van het dorp. Burgemeester en wethouders zijn het met en meerderheid van de raad eens dat een extra bijdrage passend is. Door het nieuwe complex lijkt ook de toekomst van het zwembad weer voor langere tijd gewaarborgd en voor een openluchtzwembad met ongeveer 35.000 bezoekers per jaar is dat een mooie ontwikkeling, redeneert het college. De bijdrage komt uit de reserve corona-compensatie. 

'Creatieve oplossing'
De gemeente heeft voor de extra steun een ‘creatieve oplossing’ gezocht, omdat dit niet helemaal binnen het buitensportaccommodatiebeleid valt. Deze bijdrage wordt gezien als een subsidie in de opstallen van de voetbal- en korfbalvereniging en de verenigingen op basis van het beleid zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebouwen. Het college vindt evenwel dat het ‘normale beleid’ niet is toegesneden op deze situatie en deze extra bijdrage dan ook een uitzondering is. De subsidie ziet de gemeente voor een groot deel als een investering in het onderhoud van het zwembad. De gemeente hoeft de komende jaren niet meer te investeren in de toch wel flink gedateerde kleedkamers en horecaruimte van het zwembad.

'Geen precedentwerking'
Het college realiseert zich dat hier sprake is van precedentwerking. Dat andere verenigingen/stichtingen die vanuit de gemeente zijn gesubsidieerd nu dus mogelijk ook kunnen aankloppen omdat zij hogere kosten hebben en daarom meer subsidie nodig hebben. De ontwikkeling van Bruisend Hart Hallum is volgens het college al ruim vóór het begin van de coronacrisis dat de verhoging van de kosten ook echt voor een groot gedeelte te wijten is aan deze crisis. Bij veel andere verenigingen en stichtingen zal dit volgens het college niet het geval zijn en vindt daarom dat er geen precedent wordt geschapen. Bovendien is dit project volgens de gemeente om meerdere redenen dusdanig uitzonderlijk dat het onwaarschijnlijk is dat zich snel een vergelijkbare situatie voor zal doen.