Algemeen

Kerkelijk Hallum overweegt De Hoeksteen af te stoten

De gebouwencommissie van de Protestantse Gemeente Mariëngaarde in Hallum overweegt het kerkgebouw van de voormalig gereformeerde gemeente De Hoeksteen af te stoten en alleen door te gaan in de Sint Maarten kerk. 

erugloop in de kerkgang en oplopende kosten voor gebruik en onderhoud van meerdere kerkgebouwen zal mogelijk op korte termijn ook in Hallum aanleiding zijn om een  keuze te maken, ook al zal dat mogelijk door traditionele en/of emotionele gevoelens niet gemakkelijk zijn.
De meeste erediensten zijn nu in De Hoeksteen, maar onlangs werd aan de gemeenteleden tijdens een gemeenteavond twee belangrijke vragen voorgelegd. De gebouwencommissie wil van de gemeenteleden graag weten wat zij vinden in de gedachtenlijn van hun onderzoek, waarbij de meest logische optie lijkt om met alleen de Sint Maartenkerk verder te gaan en dus De Hoeksteen af te stoten.

De Hoeksteen is getaxeerd op 250.000 euro. Inmiddels is duidelijk dat Wonen Noordwest er geen belang bij heeft om een nieuwe bestemming aan het gebouw te geven. Probleem is dat de jaarlijkse onderhoudskosten zo'n 20.000 euro per jaar zijn. De commissie gaat er vanuit dat een (particuliere) verkoop van de Sint Maartenkerk niet realistisch is. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de voormailige kerk naar Stichting Alde Fryske Tsjerken gaat of bijvoorbeeld ondergebracht wordt in een speciale stichting en dan ook gebruikt kan worden voor andere (culturele) activiteiten. 

De vraag aan gemeenteleden is of Hallum voor de volle honderd procent eigenaar blijft van de Sint Maartenkerk of deelneming 'van buiten' acceptabel is. 

Het jaarlijks onderhoud van de Sint Maartenkerk wordt geschat op 10.000 euro en om verder te gaan met alleen deze kerk zal daar eerst flink geïnvestereerd moeten worden. Ook zal er dan voor meer ruimte mogelijk een samenwerking moten zijn met mfc het Trefpunt.  Voor de bouwcommissie is een antwoord op deze vragen en afwegingen belangrijk, omdat die graag mandaat van de gemeente wil om dan wel door te gaan met het uitwerken van de plannen om De Hoeksteen af te stoten, dan wel van de gemeente te horen dat ze een andere richting moet kiezen. Leden van de protestantse gemeente Mariëngaarde konden tot eind vorige week hun voorkeur aangeven. 

Binnenkort wil de gebouwencommissie eventuele vragen van gemeenteleden beantwoorden en met de kerkenraad overleggen hoe verder te gaan. Er volgt dan nog een gemeenteavond om iedereen bij te praten