Algemeen

40 JAAR DRUMMEN
BIJ DE EENDRACHT

Marjan Steegstra was 10 jaar toen zij lid werd van drumband De Eendracht in Marrum en dat was toen op aandringen van heit Yde, die zelf jarenlang tambourmaitre was. Dinsdag werd Marjan 50 jaar en was er voor haar een erespeld van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). 
Foto's © Bram Buruma

De Eendracht verraste Marjan van der Meer-Steegstra compleet met eindelijk weer een 'slach troch de buorren' en een bezoek aan haar tuinfeest. De erespeld uitreiken lukte vorig jaar niet door allemaal vervelende beperkingen, maar dat kon nu wel. Oane van Oosten zei als voorzitter van De Eendracht bij de felicitaties en bloemen dat er na zoveel jaren eindelijk een keer iets geregeld kon worden zonder dat Marjan daar van op de hoogte was. De voorzitter prees Marjan ook voor haar inzet als bestuurslid en haar betrokkenheid bij tal van activiteiten bij De Eendracht.