Algemeen

Basisscholen in Hallum
groeien naar elkaar toe

Vlak voor de voorjaarsvakantie is een vijftigtal leerlingen van christelijke basisschool It Fundamint in Hallum ingetrokken bij openbare school Op 'e Dobbe. Bij sommige mensen ligt dit gevoelig, maar inmiddels is duidelijk dat beide scholen zo heel langzaam naar elkaar toe groeien en er wordt nu gekeken of er in het dorp voldoende draagvlak is voor een samenwerkingsschool.

Het nijpende probleem ontstond toen de gemeente een aanvraag voor uitbreiding van het schoolgebouw van It Fundamint heeft afgewezen. De christelijke basisschool heeft met een aantal dat schommelt rond de 230 leerlingen te weinig ruimte. Bij de openbareschool ligt het aantal leerlingen op ongeveer 40 en dat aantal zakte de afgelopen jaren langzaam en is ruimte over. In dit schoolgebouw is sinds kort daar ook de plaatselijke peuterspeelzaal ondergebracht.  De gemeente geeft ruim 26.000 euro voor de tijdelijke huisvesting van It Fundamint. De beide scholen alle beschikbare ruimte in het dorp laten delen en vervolgens kijken naar mogelijkheden voor vergaande samenwerking of zelfs een fusie lijkt voor logisch, maar ligt gevoelig en zorgde zelfs voor onrust.
In de aanloop naar een beslissing hierover werd dat door een aantal ouders van leerlingen die naar de openbare school gaan, nog eens duidelijk gemaakt. Zij vrezen dat een bijna verdubbeling van het aantal leerlingen voor onrust en sfeer. Elan Onderwijsgroep en Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs PCBO Ferwerdera-diel bekijken nu alle mogelijkheden van een samenwerkingsschool en starten daarvoor een onderzoek naar het draagvlak onder de ouders/verzorgers én de onderwijsteams van beide scholen in Hallum. Ben Mooibroek maakte als directeur-bestuurder van PCBO Ferwerderadiel duidelijk dat gesprekken over een samenwerkingsverband tussen de beide basisscholen al enkele jaren worden gevoerd in zowel Hallum als Ferwert. In Ferwert kwamen beide scholen daar niet uit en is geïnvesteerd in het gebouw van de christelijke basisschool om verder te kunnen. Een mogelijke fusieschool in Hallum gaat volgens Mooibroek verder onder de vlag van PCBO.