Algemeen

Waddenfonds zegt vijf ton toe

Bezoekerscentrum Hegebeintum
stap dichterbij

Er komt een nieuw bezoekerscentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum dat aan de hedendaagse wensen voldoet. Dat kost dan bijna één miljoen euro, maar lijkt nu haalbaar omdat het Waddenfonds daar de helft van betaalt.

Het idee voor een compleet haast futuristisch bezoekerscentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum werd drie jaar geleden gepresenteerd. Een merendeel van de inwoners van Hegebeintum zag dat helemaal niet zitten. Het ontwerp werd aangepast en nog een keer aangepast. Het resultaat is nog niet officieel gepresenteerd, maar Rits van der Ploeg van Stichting Terp Hegebeintum gaat er vanuit dat omwonenden zich hier nu in grote lijnen in kunnen vinden. 

Veel spannender was voor de stichting het wachten op een beslissing van het Waddenfonds. De toezegging van vijf ton kwam deze week en daarmee komt nieuwbouw echt een stap dichterbij. 

 Als het aan de stichting ligt, kan de bouw volgend voorjaar los en staat er begin 2021 een compleet nieuw bezoekerscentrum op de plaats waar de voorziening van nu staat, maar dan wel met veel meer mogelijkheden voor de presentatie van het terpverhaal, nieuwe vitrines, moderne apparatuur voor films en educatie, horeca en de mogelijkheid voor het tonen van de negen meter lange boorkolom met een dwarsdoorsnede van de terp, die bewaard is gebleven na het verstevigen van de toren. Het nieuwe bezoekerscentrum moet bijna één miljoen euro kosten. Vijf ton is nu dus toegezegd door het Waddenfonds. De rest moet betaald worden door diverse fondsen, de provincie en een eerder toezegde garantstelling van de gemeente. Het provinciaal Waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken en daar past Hegebeintum nu in. Een eerdere aanvraag werd tot twee keer toe afgewezen, maar Hegebeintum kreeg wel een herkansing om aan te tonen dat het project veel breder gezien moet worden dan alleen jaarlijks een kleine 10.000 bezoekers naar de terp te trekken. Het stichtingsbestuur is nu vooral opgelucht. De volgende stap is presentatie van het ontwerp en het bestuur gaat er vanuit dat daar voldoende draagvlak voor is bij inwoners van Hegebeintum. Als onverhoopt toch nog blijkt dat het niet lukt om dit project van de grond te krijgen, kunnen de plannen volgens het stichtingsbestuur in de prullenbak en rest niets anders dan het nu sterk verouderde gebouwtje toch maar weer op te knappen.