Algemeen

Bibliotheek is aanwinst voor Hallum, Trefpunt en regio

Voor Hallum en buurdorpen én mfc Trefpunt is de komst eind dit jaar van een openbare bibliotheek een opsteker. In december opent Bibliotheken Noord Fryslân de nieuwe vestiging. 

Noardeast telt op dit moment bibliotheken: in Dokkum, Kollum en De Westereen en vanaf 13 december kunnen boekenliefhebbers en nog veel meer mensen ook in Hallum terecht in de speciaal daarvoor ingerichte zaal van multifunctioneel centrum Trefpunt voor het uitzoeken van literatuur, lectuur en informatieve boeken. Achter de schermen wordt al een tijdje hard gewerkt om op die datum ook daadwerkelijk open te kunnen. 

De nieuwe bieb komt aan de Singel, vlakbij waar de bibliotheek in 2013 dicht ging eb waar nu een snackbar zit. De nieuwe voorziening komt voor Hallum op een prachtig moment. Het hele dorp is druk bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid. Onder andere basisscholen It Fundamint en Op ‘e Dobbe, de kinderopvang, de kerk, vluchtelingenwerk, doarpsomtinkers, mfc Trefpunt en de peuterspeelzaal zijn hierbij betrokken. 

De afgelopen jaren stond er steeds vaker in de krant dat bibliotheken de deuren sloten. Omdat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen schaadt, diende de PvdA samen met CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie een motie in die met algemene stemmen werd aangenomen. Asscher riep minister Van Engelshoven op zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen zodat iedereen toegang heeft tot de bibliotheek.

Bibliotheekorganisaties met gaten in hun spreidingsgebied werden uitgenodigd om in te tekenen op deze plannen én de gemeente te vragen de tweede stap te zetten. 

De motie Asscher biedt gemeenten financiële middelen voor de eerste drie jaar, maar het wordt alleen toegekend als de gemeente een plan heeft om de toekomst van de bibliotheek zoals nu in Hallum ook echt langer veilig te stellen