Algemeen

Op de terp in Hallum komt een bijzondere tuinmuur van 50 meter als afscheiding tussen particuliere tuinen en publieke ruimte. De muur is onderdeel van de herinrichting van de terp. Wethouder Esther Hanemaaijer heeft samen met Sieta van der Woude van dorpsbelang letterlijk een steentje aan bijgedragen aan dit project. Op de terp werden 14 woningen gesloopt en daar komen volgend jaar tien nieuwe huurwoningen voor terug. In het herinrichtingsplan is ook een boomgaard opgenomen. Meer hierover volgende week in SawnStjerrenNijs