Algemeen

Sieta Bierma was tien jaar geleden de eerste leerling die werd aangemeld voor de circustherapie bij Witova Trainingcentre in Hallum en kreeg daarom bloemen en een oorkonde van Dini van der Meer.  

Bij Witova Trainingcentre worden sinds 2009 circustrainingen gegeven aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking en aan kinderen met een lichamelijke beperking. Het doel van de trainingen is om de deelnemers via een persoonsgerichte aanpak meer zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen te geven. Aan het einde van een trainingsblok laten de deelnemers op hun eigen niveau het resultaat van de training zien in een voorstelling voor familie en vrienden. De lessen worden verzorgd door een enthousiast team waarvan alle leden ruime ervaring met de doelgroep hebben. Sieta Bierma heeft zich zo in 10 jaar ontwikkeld tot een jong volwassen vrouw die af en toe zelfs helpt bij de circuslessen.

Info: www.witova.nl