Algemeen

Bouw Bruisend Hart Hallum van start

Begin oktober is na een aanloop van ruim zeven jaar de bouw van de kleed- en kantineaccommodatie Bruisend Hart in Hallum van start gegaan, maar de stichting komt door sterk stijgende bouwkosten nog 120.000 euro tekort. De komende tijd zullen nog acties volgen om ook dat geld bijeen te krijgen, want de stichting wil eigenlijk geen geld moeten lenen. 

Siebe Post leidt als stichtingsvoorzitter een grote groep vrijwilligers over de bouwlocatie.
Foto: Bram Buruma.

Nadat eerst de fundering werd aangebracht voor de nieuwe voorziening van de voetbalcub, kaatsvereniging en het gemeentelijk zwembad, zijn de afgelopen twee weken onder meer de sleuven voor de riolering en technische leidingen aangebracht. Deze zijn met zand gedicht en vervolgens is het zandbed geëgaliseerd. Daarna heeft een groep onvermoeibare vrijwilligers in de vorm van tempex-platen de isolatievloer aangebracht. Rond woensdag 3 november wordt het beton gestort, daarna kan het gebouw 'de lucht in'. 

Het wordt een gebouw dat in Hallum een boost gaat geven aan de thema’s sport, bewegen en ontmoeten. Thema’s die de leefbaarheid raken, thema’s ook die steeds weer als pijlers worden genoemd voor de vitaliteit van de leefomgeving en om die reden hoog op de politieke agenda’s staan. 

Draagvlak
Ook in de afgelopen periode is weer duidelijk geworden dat het dorp Hallum het initiatief Bruisend Hart draagt, onder meer met de vele vrijwilligers die zich in welke rol ook blijven inzetten voor dit project.  

De sterk gestegen bouw- en materiaalkosten zorgen er nu wel voor  dat de uiteindelijke bouwsom ruim 10 procent hoger (circa 120.000 euro) uitvalt dan wat met de kennis en de informatie eind 2020 werd vastgesteld.

Daarom is in oktober in Hallum, door ruim 40 vrijwilligers, huis aan huis gecollecteerd om het ontstane gat in de begroting kleiner te maken. De verwachting is dat rond 10 november duidelijk is wat deze actie heeft opgeleverd. Het vele vrijwilligerswerk dat tot dusverre is gedaan en de opbrengst vanuit de lopende huis-aan-huis actie zullen dat gat echter niet dichten.

De komende periode zullen nog diverse activiteiten worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Bruisend Hart. Mocht er uiteindelijk een tekort blijven, dan wordt om de continuïteit van sporten en bewegen in Hallum te waarborgen, mogelijk nog weer een beroep gedaan op de gemeente Noardeast-Fryslân.