Algemeen

Bruisend Hart van Hallum start de bouw, maar vraagt wel om extra financiële steun

Voor het project Bruisend Hart van Hallum is vrijdag 17 september weer een mijlpaal bereikt met het plaatsen van de piketpaaltjes op de bouw-locatie aan It Blikkelân. Met het uitzetten van de contouren van de nieuwe accommodatie met kleedruimten en kantine voor het zwembad en de sportverenigingen gaat de bouwfase na ruim zeven jaar voorbereiding van start. 

Naast nieuwe faciliteiten voor sporters krijgt Hallum er een ruime ontmoetingsplek bij met velden waarop diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. 

De feitelijke start van de bouw staat gepland voor woensdag 22 september. Eerder zijn als onderdeel van het project al twee sportvelden opgeleverd. Deze zijn op 4 september in gebruik genomen door voetbalvereniging Wykels Hallum en zullen dit voetbalseizoen na een periode van gewenning optimaal gebruikt kunnen worden. Bij het maken van de plannen is er van uitgegaan dat het totale project 1,4 miljoen euro kost. Met de start van de bouw van de nieuwe accommodatie is de begroting nog niet helemaal rond. 

Er is door bijdragen van onder meer de gemeente Noardeast-Fryslân, diverse subsidieverstrekkers, giften van diverse lokale organisaties zoals Dorpsbelang en de plaatselijke Oud Papier-commissie samen met overige partijen al veel geld beschikbaar gesteld voor het prachtige project dat een directe bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp en door het faciliteren in sport en bewegen bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. 

Vlak voor de zomer is in het dorp een inzamelingsactie gestart. Vanuit die actie is aan giften en leningen inmiddels 32.000 euro bijeengebracht voor de Stichting Bruisend Hart. 

Met name als gevolg van de sterk gestegen bouw- en materiaalkosten is er op dit moment nog sprake van een tekort op de begroting van ongeveer 120.000 euro. Anders gezegd: er is nog veel geld nodig om tot verantwoorde realisatie van het project te komen. Daarvoor wordt een extra beroep gedaan op inwoners en bedrijven in Hallum om met elkaar een veilig en modern zwembad en toekomstbestendige faciliteiten voor buitensport en evenementen te realiseren. Binnenkort wordt gestart met een huis-aan-huis actie om een kleine of grote bijdrage te geven via een QR-code. 

Wie alsnog in de vorm van een obligatielening wil bijdragen, kan dat laten weten via een aanmelding via de website www.bruisendhart-hallum.nl