Algemeen

Bruisend Hart van Hallum zit nog met financieel tekort

Nieuwbouwactiviteiten voor het project Bruisend Hart in Hallum met een nieuwe kleedaccommodatie voor sporters zijn nog niet begonnen. De bouwvergunning is al enige tijd geleden verstrekt, maar aannemingsbedrijf De Vries uit Leeuwarden zal niet eerder starten met de bouw dan meteen na de bouwvak-vakantie. Wel wil de bouwer als het mogelijk is nog voor de zomervakantie de fundering al uitgraven en aanbrengen.

De initiatiefnemers van Bruisend Hart hebben de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten en kregen op een oproep al veel aanmeldingen binnen van dorpsbewoners om de komende tijd voor Bruisend Hart vrijwilligerswerk te doen. Dit zal zodra met de bouw is gestart verder opgezet worden. Dan kunnen de taken worden verdeeld om ook met eigen werkzaamheden nog geld te besparen. 

Obligatie-actie
Ondanks de bijdrage die de gemeente heeft toegezegd en geld van diverse subsidieverstrekkers en mede door het uitstel van de bouw en gekoppelde prijsstijgingen is er op dit moment nog een tekort op de begroting. Daarom heeft de projectgroep een beroep gedaan op dorpsgenoten en mensen van omliggende dorpen om een financiële bijdrage te leveren in de vorm van een gift of door de aankoop van een obligatie. 

Daarmee dragen mensen ook bij aan de toekomstvastheid van het zwembad waarvan door veel mensen uit de wijde omgeving gebruik gemaakt wordt. 

De obligatie-actie wordt ondersteund via een eigen website (www.bruisendhart-hallum.nl), waarop een uitleg staat over hoe mensen een financiële bijdrage kunnen leveren. Bedoeling is dat deze obligaties (zonder rente) binnen 10 jaar weer terugbetaald worden aan de gevers. 

Naast deze actie is een aantal volgende acties inmiddels ook in voorbereiding, maar is het mede door de nog geldende corona-maatregelen nog niet mogelijk om voor de zomer nog grote publieksacties op te zetten voor Bruisend Hart.

Ambities
Intentie van stichting Bruisend Hart Hallum is in de huidige fase te komen tot het realiseren van een compleet nieuwe kleedaccommodatie voor het zwembad plus nieuwe kiosk en kassaruimte en tegelijk ook een nieuwe kleedaccommodatie voor buitensport, voetbal en kaatsen. 

Het is de ambitie van de stichting om, zodra deze nieuwbouw is gerealiseerd is, in brede zin sport en bewegen voor jong en oud te stimuleren. Daarvoor worden nu nog verdere plannen ontwikkeld