Algemeen

Bûtendyks bij Blije verrijst het 'achtste wereldwonder'

Het was eigenlijk nog broedseizoen en er mocht dus nog niet gegraven worden, maar voor de Terp fan de Takomst werd in overleg met It Fryske Gea een uitzondering gemaakt. Dus kon alvast een begin gemaakt worden met de werkzaamheden, om die hopelijk vóór het stormseizoen te kunnen afronden. 

Een kudde paarden graast in alle rust achter de zeedijk bij Blije, met op de achtergrond de kranen die zijn gestart met het grondwerk voor de Terp fan de Takomst. Foto: Bram Buruma.

Het bouwwerk op ongeveer anderhalve kilometer achter de zeedijk bij Blije kan als alles meezit volgende zomer de eerste toeristen ontvangen tijdens de Friese culturele manifestatie Triënnale in 2022. Er wordt nu een stuk kwelder van 400 bij 400 meter afgegraven. Daar wordt dan de terp en het toegangspad naar de zeedijk van aangelegd, is de bedoeling. Er zal dan op natuurlijke wijze weer een nieuwe kwelder ontstaan. 

Een bijzonder object wordt de Terp fan de Takomst zeker en dit werd door ontwerper Ruud Reutelingsperger van de Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium bij de aftrap een 'achtste wereldwonder' genoemd.De terp aan het Wad wordt zo genoemd in het rijtje van zeven wereldwonders, waaronder de Chinese Muur en de bouw van piramides. 

De Terp fan de Takomst zal inwoners van Blije en nog veel meer mensen op een bijzondere manier met de zee verbinden, is de bedoeling.   

Om voor iedereen duidelijk te maken dat dit alles nu is bedoeld voor de toekomst van het eigen dorp, werden de contouren van terp in samenwerking met de ontwerper uitgezet door een groep leerlingen van de plaatselijke basisschool en het feest begon al op het Wâtse Cuperusplein. 

Het idee voor de Terp van de Toekomst is opgezet vanuit een projectgroep van dorpsbelang Blije en werd al in 2011 genoemd in de dorpsvisie. Het project groeide onder de vlag van stichting Sense of Place in de geest van de overleden Joop Mulder, maar de laatste paar  jaar nam de projectgroep zelf meer het heft in handen. 

Blije zet zich zo dus al tien jaar in voor de Terp fan de Takomst en moest lastige hobbels nemen om het uiteindelijke doel te bereiken. 

'Slakkenhuis'
De terp krijgt de vorm van een slakkenhuis, waarin de bezoekers via een meedraaiend wandelpad op een hoogte van ongeveer vijf meter uitkomen. Langs het pad komen houten palen die een cirkel vormen en zo telkens wisselende blikken op het omliggende landschap geven.Een terp loopt doorgaans op naar het midden, maar dat is nu anders. De bijzondere vorm van de terp is volgens de ontwerper een bewuste keuze, omdat zo de ontstaansgeschiedenis van een echte terp wordt uitgelegd. 

Het hele project kost ongeveer negen ton en dat geld komt uit subsidies en een bijdrage van vijf ton uit het Waddenfonds.