Algemeen

De prijswinnaars van de Federatie "Tusken waed en ie" in Ferwert

Welpen:1e prijs: Mart Roersma, Sietse Hoekstra, 2e prijs: Roelof Schuiling en Jorn v.d. Beek, 3e prijs: Klaas Merijn v.d. Brug, Elbrich Wijbenga.

 

Pupillen: 1e prijs: Mark Reitsma, Ymte Roersma, 2e prijs: Tycho Kuijer, Anna Lotte van Beem, 3e prijs: Jorn de Vries, Elbrich Boonstra. Verliezersronde: 1e prijs Dirk Boonstra, Rutger Hendrik Liemburg, 2e prijs: Pieter Hoogland, Bowe Elings.

 

Schooljeugd: 1e prijs: Sjoerd v.d Schaar en Dylan v.d. Heide, 2e prijs: Brent Jesse van Beem en Jarno Andringa, 3e prijs: Rienk Boonstra,  Douwe Tiede Anema.  Verliezersronde: 1e prijs: Marije Bokma, Jelly Hiemstra, 2e prijs Rick Peperkamp, Hjalmar Dijkstra. 

 

Jeugd: 1e prijs: Jardo Sterkenburg en 2e prijs: Giancarlo Teitsma