Algemeen

'De krêft fan de natoer is gewoan ûnderskat...'

Dobbepaarden kopje onder

Het kunstwerk dat in juli vorig jaar geplaatst werd in de Ozingadobbe achter de zeedijk bij Marrum en herinnert aan de ramp met een kudde paarden die op deze plaats een toevlucht zocht, is kopje onder gegaan. De constructie bleek niet bestand tegen de harde wind en klapte over de kop. 

Met het stijgen van het water in de Ozingadobbe zou het kunstwerk door vijf drijvers verticaal moeten komen te staan en de kudde paarden zou zich dan vanuit het water richting de zeedijk keren, zoals dat in 2006 wereldnieuws werd. Met de hoge waterstand en de stormen deze winter is de kracht van de natuur volledig onderschat.
Het idee om een wandelroute als herinnering aan de reddingsactie en beleving achter de zeedijk kwam van dorpsbelang in Marrum en is gerealiseerd in samenwerking met Sense of Place en It Fryske Gea. In combinatie met de wandelroute achter de zeedijk trok het fotokunstwerk van Marcel van Luit vorige zomer zo ook veel belangstellenden. Piet Osinga is als voorzitter van dorpsbelang tegelijk ook pachter van het stuk land waar de dobbe in ligt. De stormen waren afgelopen weken natuurlijk extreem, maar het verbaasde Osinga niet eens dat het kunstwerk er aan ging en de constructie van metaalbedrijf De Mannen van Staal bleek niet bestand tegen de elementen. ,,It wetter kaam yn de dobbe sa heech te stean dat it keunstwurk de folle mep krige en dêr is neat tsjin bestân. De krêft fan de natoer is gewoan ûnderskat.''
Hoe het kunstwerk er nu onder water uitziet, of de reusachtige plaat vernield is door de klap en wat uiteindelijk de schade is, dat is nog afwachten. Omdat het land nog steeds verschrikkelijk drassig is, lijkt het haast onmogelijk om vóór 15 maart als het broedseizoen begint en er niet meer achter de zeedijk gewerkt mag worden, nog iets te ondernemen. ,,It hiele spul sil earst mei in kraan omheech helle wurde moatte en earder is der neat fan te sizzen'', weet Osinga. Hij hoopt dat het kunstwerk de klap overleefde en na een grondige schoonmaakbeurt komende zomer weer toonbaar is.
Inmiddels is wel duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat dit zich herhaalt. Hardop denkt Osinga dat er misschien een mogelijkheid gezocht moet worden om er voor te zorgen dat het water in de dobbe niet weer zo hoog komt te staan dat het kunstwerk weer de volle wind krijgt.  

Alleen de vijf drijvers herinneren nu in de Ozingadobbe nog aan het kunstwerk.
Foto's: © Bram Buruma