Algemeen

Eenheid sportveldenbeheer
laat nog op zich wachten

Beheer en onderhoud van sportvelden en accommodaties in alle dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân gelijktrekken, dat duurt nog wel even. De gemeenteraad vindt dat nu eerst goed duidelijk moet zijn wat de kosten en consequenties zijn. 

Haastwerk, finacieel onvoldoende onderbouwd en gebrek aan communicatie met de gebruikers in de fusiegemeente. Dat was in de raadsvegadering de conclusie bij behandeling van een notitie over harmonisatie van beheer sportvelden en accommodaties. In juni vorig jaar was een oriënterend en inventariserend gesprek tussen ambtenaren en beheerstichtingen in de voormalige gemeente Ferwerderadiel. Daarna bleef het angstvallig stil en is nu sprake van een valse start, concludeerde Aldert de Boer van de beheerstichting van Wardy in Ferwert en sprak ook namens de sportbesturen in Blije, Burdaard en Marrum. Met het ontbreken van een zorgvuldig proces, relevante informatie, feiten en cijfers kan de notitie volgens deze sportclubs geen basis zijn voor beleid. De besturen die duizenden vrijwilligers vertegenwoordigen, voelen zich overrompeld. De beheerstichtingen vinden dat de betrokken partijen nu eerst met elkaar in gesprek moeten gaan voor een breedgedragen uitgangspuntennotitie. De gemeenteraad is het daar mee eens en de gemeente moet daarom het huiswerk overdoen. Wethouder Pytsje de Graaf moet met een nieuw voorstel komen en in overleg gaan met de beheerstichtingen, is afgesproken.