Algemeen

In Ferwert is een nieuwe historische route gelanceerd. Het traject van 18 kilometer kan op de fiets, wandelend of in auto worden afgelegd en gaat langs de acht belangrijkste historische plekken door en rond de beide dorpen. Foto's: © Bram Buruma
www.sawnstjerrennijs.nl

Voor de aftrap van een bijzondere rondgang door eigen omgeving was er op het Vrijhof in Ferwert voornaam bezoek. Margaretha Huygh, de vrouw van Barthold van Nijsten die op Harsta State bij Hegebeintum woonde, kwam langs en ook professor Gerard Heymans was er weer bij op de plaats waar hij in 1857 is geboren. Dorpsgenoten Hillie Politiek-Jellema en Jelle Reitsma kropen in de rol van dit voorname bezoek en wezen op alle bezienswaardigheden langs de route. Zo deed Margaretha Huygh het droevige verhaal over haar gezin met 19 kinderen, de 25 stapstenen op die het pad van de terp in Hegebeintum herinneren aan de hele familie Van Nijsten en de schitterende rouwborden die in de kerk zijn te zien.
Mensen kunnen voor de complete route een speciaal ontwikkelde app installeren op hun smartphone. Met de app die ontwikkeld is door MeAR Media, wordt het ‘rike ferline’ van Ferwert-Hegebeintum door digitaal vernuft ‘reality’ en komt de geschiedenis onderweg opnieuw tot leven. Via GPS-coördinaten wordt de route een beleving met geluidsfragmenten, (oude) foto’s en  filmpjes, om de geschiedenis van het gebied ter plekke opnieuw te beleven, werd bij de presentatie duidelijk gemaakt.
De start van de route kan langs het hele traject, maar officieel is het beginpunt aan de voet van de terp in Hegebeintum. Van daaruit wordt bezoeker uitgenodigd voor een rondleiding op de Harsta State. Vanuit Hegebeintum gaat de route in Ferwert langs onder meer het voormalige klooster Foswert en de Herjuwsma State waar edelman Gemma van Burmania zijn verhaal doet. Het traject gaat verder over het Vrijhof in het centrum van Ferwert uiteindelijk naar de zeedijk en terug naar de Hegebeintum voor een rondleiding op de terp en in de kerk.
Bij de lancering van de historische route werd ook het nieuwe logo van Doarpsbelangen Ferwert-Hegebeintum onthuld door bestuurslid Sjak Papma en wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân. In het zwart-wit logo zijn de contouren van beide dorpen en de omgeving verwerkt.