Algemeen

Ferwert bruist van de activiteiten

Afgelopen zaterdag 26 juni was er van alles te doen in Ferwert & Hegebeintum. Er was een vol programma met diverse activiteiten.

Om 10.00 uur werd de Speeltuin heropend. Na drie jaar plannen maken was het eindelijk zover. Op de huidige plek van de oude speeltuin werd een compleet nieuwe speeltuin heropend. Er was een tekenwedstrijd geweest, hiervan kregen de 3 winnaars een prijsje uitgedeeld tijdens deze opening. Ook was er een wedstrijd wie de mooiste naam bedacht voor de nieuwe speeltuin, ook hiervoor was een prijsje.

Deze prijsjes zijn gesponsord door Spar Zeijlemaker en Pijnacker Warenhuis uit Ferwert. De speeltuin is mede mogelijk gemaakt door DBFH, Theo G. Kooistra, Autobedrijf Willem Faber, Brandsma Offset Ferwerd, Mevr. Sijtsma-Akerboom, Waddenfonds, gemeente Noardeast-Fryslân, P.W Janssen’s Friesche Stichting, Wonen Noordwest Friesland, Coöperatief Dividend Rabobank, Kinderkledingbeurs, Boerplay, Bureau CAZ en alle inwoners van Ferwert en Hegebeintum.

Tegelijkertijd vond er in het dorp de Zwerfvuilactie plaats. Vanaf 9.30 werd er verzameld bij Café ’t Hoekje en vandaaruit gingen diverse groepjes het dorp in om de beide dorpen Ferwert & Hegebeintum op te schonen.

Om 14.00 uur startte op het voetbalveld in Ferwert het Mixtoernooi van Wardy, later afgesloten met een BBQ. 

Ook ging om 14.00 uur de eerste rondleiding door historisch Ferwert feestelijk van start vanaf het Vrijhof. Er is een ploeg van vrijwilligers die 1 maal in de 2 weken op zaterdagmiddag een rondleiding van ca. 1 uur zullen verzorgen op en rondom het Vrijhof voor toeristen en belangstellenden.

Nieuwsgierig naar de rijke historie van Ferwert? Ook de volgende rondleidingen starten op het Vrijhof om 14.00 uur. Opgave is niet nodig en deelname is gratis. Na de rondleiding is er ook nog alle tijd voor een bezoek aan de Sint Martinuskerk, die tijdens kerkepad 2021 (3 juli t/m 11 september) van 13.30 - 17.00 uur vrij toegankelijk is (zie ook de culturele agenda in deze krant of op Stienser.nl agenda).

 

Als laatste kon men zaterdag 26 juni vanaf 16.00 uur op het Vrijhof informatie krijgen en het ontwerp bekijken voor het ontwerp ‘Lightlines’, een kunstwerk dat is bedacht in samenwerking met Sense of Place en kunstenaar Rob Sweere. Een kunstwerk dat het verhaal vertelt om het dorp te verbinden met de dijk en over de verbintenis met Ameland (en de Vikingen). 

 

‘Lightlines’ is een 10 kilometerlange verbindingslijn met het startpunt de kerk op de terp, via de zeedijk en het wad naar het eiland Ameland. De verbinding wordt gelegd via een serie van 3 kunstwerken, deze werken ‘de Slaper’, ‘Dromer’ en ‘Waker’ bestaan uit drie torens van plm. 10 meter hoog, die zijn te beklimmen en staan als een baken in het landschap: in het bos bij Cammingastate, achter de zeedijk en op Ameland