Algemeen

Volgende stap is een anderhalvelijnscentrum

Ferwert is klaar voor veranderingen in de zorg

In Ferwert is de naam van nieuwe gezondheidscenrum Sûnens Noard Fryslân onthuld. Met naast het woonzorgcentrum en verpleeghuis nu ook een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, maaltijdenservice, wijkverpleging, thuisbegeleiding, spreekuur van de GGD, diëtisten en dagverzorging onder één dak met Interzorg Groep, is Ferwert klaar voor veranderingen in zorg. Doelstelling is in Ferwert de zorg zo dicht mogelijk rondom de cliënt te  organiseren. De volgende stap is volgens directeur Jan Jouke de Jong voor Interzorg Groep samen met de huisartsenpraktijk een anderhalvelijnscentrum te ontwikkelen en realiseren.

Interzorg Groep organiseerde zaterdag 16 maart een open dag en dat trok ruim 300 belangstellenden. Bij de aftrap onthulden Willem Verbeek (91) en Hendrik Veldema (95) de naam van het nieuwe gezondheidscentrum. De open dag was in kader van de week van zorg en welzijn. Dit trok zo’n 300 belangstellenden. Bezoekers konden een kijkje nemen in de keuken van de maaltijdenservice, er waren lekkere hapjes, demonstraties, rondleidingen, informatiestands voor vrijwilligerswerk in de zorg en belangstellenden voor werk in de zorg konden ‘speeddaten’ met de afdeling personeelszaken.

Interzorg Groep komt in Ferwert voort uit wat in de volksmond rusthuis Foswert is en ontstond twee jaar geleden als overkoepelde organisatie voor zorg in de regio, toen verschillende afdelingen en stichtingen onder het dak werden samengevoegd. 

Directeur Jan Jouke de Jong zei bij de start van de open dag dat er veel veranderd is, sinds de overheid in 2015 meer taken naar de gemeenten schoof. ,,We leven in een wereld van veranderingen en zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zorg die gevraagd wordt, ook geleverd kan blijven’’, aldus De Jong. 

Grootste verandering noemde hij dat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen. ,,Voor ons betekent het dat mensen ouder zijn als ze binnen komen en meer zorg nodig hebben.’’ 

Compleet pakket

De levensverwachting stijgt in Nederland van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. De kans om heel oud te worden, neemt dus flink toe. Het aantal mensen van 100 jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen, is de verwachting. 

Het is volgens De Jong belangrijk dat in de regio een compleet pakket wordt geboden, van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in het woonzorgcentrum. 

,,Om dat te kunnen blijven doen, hebben wij in Ferwert voor Noord Friesland de voorzieningen om op een goede manier oud te kunnen worden. Wij hebben nu weer een belangrijke stap voorwaarts gezet.’’

Tendens is ook dat mensen gezonder leven en eten door meer te sporten en bewegen. Daarnaast is er meer aandacht voor voeding  en gezond eten. 

Interzorg Groep kan in die toenemende vraag voorzien. In Ferwert staat het woonzorgcentrum met 90 appartementen met een aparte verpleeghuisafdeling. Doelstelling is om de zorg zo dicht mogelijk rondom de cliënt te  organiseren. De Jong maakte ook alvast de volgende stap in Ferwert bekend en dat is samen met de huisartsenpraktijk een anderhalvelijnscentrum ontwikkelen en realiseren. Opname in het ziekenhuis of verpleeghuis kan daarmee uitgesteld worden of zelfs niet nodig blijken.   λ