Algemeen

Vaarwater doortrekken naar centrum van het dorp

Ferwert oan 'e Feart

Ferwert zit in de hoek waar de klappen vallen. Het gemeentehuis gaat dicht, Dockinga College vertrekt, toekomst gemeentelijke sporthal is onzeker, bedrijvigheid staat onder druk, leegloop en het aangezicht van een aantal panden in het centrum van het dorp is veel mensen een doorn in het oog. Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum weigert zich daar bij neer te leggen.  

De verontrustende situatie die ontstaan is door dreigende leegloop van Ferwert, ideeën om daar wat aan te doen en nog veel meer plannen van DorpsbelangenFerwert-Hegebeintum werden vorige week in het bezoekerscentrum van Hegebeintum duidelijk gecommuniceerd aan de 13 gemeenteraadsleden van Noardeast-Fryslân die gehoor gaven aan de uitnodiging van dorpsbelang. 

Aan de orde kwam  onder meer het beschermde dorpsgezicht een upgrade te geven, waardoor de historische aspecten van met name Hoofdstraat weer beter tot hun recht komen. Dorpsbelangen wil op zeer korte termijn inwoners van beide dorpen uitnodigen om de plannen te delen en volgende week is al een gesprek met het college over invulling van het gemeentehuis. Zo worden nu in samenspraak met dorpsgenoten en nog veel meer mensen plannen gemaakt om Ferwert en Hegebeintum op de kaart te zetten, ideeën voor invulling van het voormalige gemeentehuis worden gedeeld met de gemeente en iedereen mag meedenken om de woonomgeving aantrekkelijk te houden. De raadsleden en dorpsgenoten werden bijgepraat over wat er leeft in de beide dorpen. 

De druk op het dorp wordt groot,  maakte Sjak Papma als woordvoerder van dorpsbelang duidelijk. Knelpunten én toekomstplannen van dorpsbelangen werden in Hegebeintum toegelicht. Een van de ideeën is dat de Ferwerterfeart, die onder rondweg De Stelling door nu tot aan het dorp loopt, wordt doorgetrokken tot de locatie waar nu nog het Dockinga College staat. 

Als het schoolgebouw in handen van de gemeente komt, kan het volgens Ferwerters worden afgebroken en kunnen daar rond een haventje een stuk of vijf nieuwe woningen worden gebouwd. Volgens woordvoerder van dorpsbelang Sjak Papma is nieuwbouw nodig om jonge mensen ook komende jaren aan eigen dorp te binden.

Het plan Ferwert oan 'e Feart is volgens dorpsbelang prima te combineren met de plannen voor de aanleg van een fiets- en wandelpad richting Hegebeintum en het uitdiepen van de vaart, het zgn. opvaartenproject. Dat is volgens dorpsbelang een kans die Ferwert-Hegebeintum niet kan laten liggen