Algemeen

Vanaf de Schierstins in Feanwâlden

Fietstocht van 40 km langs ‘Resten Gouden Eeuw’

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw. Ook De Schierstins levert hieraan een bijdrage met een fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’. Er zijn meer overblijfselen in Friesland dan velen zullen denken. De route van ca. 40 km. kan op zaterdag 10 augustus gereden worden. 

De fietstocht begint bij de stins aan de Haadstrjitte in Feanwâlden. Het vertrek is vanaf 10.00 tot 13.00 uur (routekaart met beschrijving is beschikbaar). De sluitingstijd is 17.00 uur. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins bezichtigen, zoals de prachtige tentoonstelling van de expressionistische Friese schilder Jan Frearks van der Bij.

De fietsers komen ook langs de oostkant van Ryptsjerk, waar de schoonvader van Rembrandt zijn zomerverblijf had aan de Oosterdijk. Burgemeester Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, noemde zijn buitenplaats Ulenburgh-state. Het adellijk gebouw is in 1708 afgebroken. Ongetwijfeld heeft Nederlands grootste schilder hier ook wel eens een zomerdag vertoeft met zijn vrouw Saskia, met uitzicht op de toen onmetelijke moerassen van het Buitenveld.

Van de 17e of Gouden Eeuw is in Noordoost Friesland niet veel terug te vinden. Maar er is toch meer dan velen denken. In Dokkum zijn nog belangrijke panden uit die tijd afkomstig, zoals het stadhuis (wel belangrijk veranderd later), de trapgevels op de Zijl, het Admiraliteitsgebouw en het graf van de dichter-theoloog Dirk Rafaelsz. Camphuysen. Maar ook Rinsumageest herinnert nog aan die bloeitijd van de Nederlanden: de dorpsvaart Het Vliet, het rechthuis, de toren van de middeleeuwse kerk en een pand uit de Siniawei.

Inlichtingen over de fietstocht kunt u ontvangen bij Stichting De Schierstins, tel. 0511-472937 of via info@schierstins.nl.