Algemeen

Leerlingen van OBS Op ‘e Trije in Ferwert hebben maandag een watertappunt in gebruik genomen. Met dit tappunt zorgt de school voor een openlijk toegankelijke watervoorziening met een duurzaam karakter. Het waterpunt staat buiten het schoolplein, zodat het ook te gebruiken is voor bezoekers van de sportvoorzieningen, het speelplein en fietsers of wandelaars. De kinderen brachten een toost uit op hun gezondheid én die van hun dorp.

Directeur Nico Woudwijk is trots op de watertap, een pronkstuk op een vernieuwd schoolplein. "We zijn al een tijdje Gezonde School, waardoor we veel aandacht schenken aan gezond eten en drinken. Schoon drinkwater past hier natuurlijk prima bij. Veel kinderen spelen na schooltijd ook buiten, door het tappunt kunnen ze altijd vers drinkwater nemen.
"Naast gezonde voeding vinden we het belangrijk dat kinderen leren om met een duurzame blik te kijken naar de wereld om hen heen" aldus Woudwijk. "Je kunt iedere keer een plastic flesje of bekertje pakken, maar je kunt ook een duurzame fles opnieuw vullen. Dat is ook de gedachte achter Join The Pipe, die deze tappunten hebben bedacht. Ons vernieuwde schoolplein nodigt sowieso uit tot lekker actief zijn. Dus door bewegen en gezond water te koppelen aan duurzaamheid kunnen we meerdere thema's met onze leerlingen bespreken."
Het watertappunt is overigens niet voor niets juist búiten het schoolplein geplaatst. Op deze manier wil de school graag een voorziening bieden voor de vele wandelaars en fietsers die de route langs de school weten te vinden. Woudwijk: "Maar ook de bezoekers van de sportvoorzieningen zijn van harte welkom om een glaasje water te tappen. Een school heeft een bredere functie in een dorp, deze voorziening is één van de manieren waarop we dit kunnen laten zien."
Door de hulp en steun van GGD, Rabobank Noordoost Friesland en het Iepen Mienskipfuns heeft de school een succesvolle aanvraag kunnen doen. "Daar ben ik ook erg trots op, net als op de medewerking van lokale ondernemers. Zo heeft de Spar hier in Ferwert een steentje bijgedragen evenals Intext Creatieve Oplossingen om te voorzien in een eigen drinkfles voor alle leerlingen. Het is zo een voorziening van en voor Ferwert en omstreken geworden."

Voor het eerst weer naar school
De opening op 11 mei was extra speciaal, omdat het óók de eerste keer sinds 16 maart was dat kinderen weer naar school gingen. Woudwijk: "Het was een onwerkelijke periode, maar ook de komende tijd zal het wennen zijn aan wat 'het nieuwe normaal' wordt genoemd. Het gaat toch allemaal anders dan normaal en we hebben natuurlijk niet alle kinderen tegelijk op school. We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen, maar het blijven kinderen die soms troost nodig hebben of een knuffel geven omdat ze elkaar gemist hebben.
De toost die leerlingen op hun gezondheid en die van hun dorpsgenoten uitbrengen is daarom eentje vanuit de grond van het hart. Woudwijk: "Wij als team verheugen ons er erg op om weer met de kinderen aan de slag te gaan, hopelijk ook zo snel mogelijk weer onder de omstandigheden die we kennen. Maar ook de kinderen zijn merkbaar blij elkaar en hun meesters en juffen weer te zien."