Algemeen

GRUTTE PIER
VRAAGT VERGEVING

Hegebeintum was het decor voor de film die regisseur Steven de Jong maakt over de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier. SawnStjerrenNijs keek over de schouders van de regisseur mee naar de man die in de zestiende eeuw bekend werd door het heftige verhaal van ‘bûter brea en griene tsiis’ en ‘leaver dea as slaaf’, maar ook naar de ‘tsjustere kant’ van de wraakzuchtige Kimswerder, die vocht tegen de graven van Holland toen zij Fryslân wilden innemen.  
Foto's: © Bram Buruma  www.sawnstjerrennijs.nl

Toen Pier zijn boerderij in 1515 door de Saksische huurlingen in brand werd gestoken en zijn vrouw daar met nog enkele familieleden om het leven kwam, ging hij met zijn ruim twee meter lange zwaard ten strijde tegen de gouverneur van Fryslân, die hij als bezetter zag. Pier richtte samen lotgenoten een eigen leger op dat op de Zuiderzee Hollandse schepen begon te plunderen. In de kerk van Hegebeintum vraagt Grutte Pier bij de pastoor (Joop Wittermans) genade en vergeving voor zijn gruweldaden. In de kerk gaat de ‘held’ daarvoor onder de historische rouwborden ‘op ‘e knibbels’. De vrijheidsstrijder uit de zestiende eeuw wordt gespeeld door de twee meter en 10 centimeter lange acteur Milan van Weelden.
Van ’s morgens acht uur tot laat in de middag draaien de camera’s voor de perfecte shots, die uiteindelijk misschien minder dan vijf minuten terug te zien zijn in de film die in oktober 2022 uitkomt. Voor regisseur Steven de Jong was het al heel lang een wens om ‘iets’ te doen op en rond de terp. ,,Ik ried hjir wolris lâns en dan seach ik it tsjerkje op ‘e terp as in skitterende lokaasje yn in film, mar net earder paste it. Oft Grutte Pier hjir sels ea west hat? Gjin ien dy’t dêr wis fan is, want der binne doe gjin foto’s makke. It makket my ek neat út, it giet my om de sfear wêr’t him dat yn ôfspilet.’’
De film over Grutte Pier (± 1480–1520) zou aanvankelijk in drie delen uitkomen en klaar zijn in 2020, omdat het toen 500 jaar geleden was dat Grutte Pier overleed, maar dat lukte niet. De vrouw van Grutte Pier wordt in de haar filmdebuut met ook de titelsong ‘Do bist myn lân’ gespeeld door Elske de Wall, maar die was er niet bij in Hegebeintum. Het is de bedoeling dat de film op 18 oktober 2022 in première gaat.