Algemeen

Hallum hoopt op veilige kruising in 2020

De FNP heeft er bij Gedeputeerde Staten bij behandelijk van de meerjaren begroting op aangedrongen dat er nu eindelijk iets moet gebeuren aan de gevaarlijke oversteek Doniaweg-Ljouwerterdyk in Hallum. De plaatselijke projectgroep maakt uit de reactie van verantwoordelijk gedeputeerde Avine Fokkens stiekem op dat de kruising volgend jaar wordt aangepakt.

Het verhaal is bekend, er gaat veel zwaar verkeer over de N357 naar het bedrijventerrein aan de Doniaweg. De FNP wees er op dat ondanks de eerdere toezeggingen aan de gemeente en het dorp, aanpak van de kruising in Hallum nu nog steeds niet in het uitvoeringsprogramma van de provincie Fryslân staat. Het kwam de Hallumer projectgroep dus goed uit dat de FNP de zaak weer even opschudde bij behandeling van de begroting. De Hallumers hebben daarom geputeerde staten er ook schriftelijk nog eens op gewezen dat er weinig geen schot in de zaak zit, dat nu echt iets moet gebeuren en de provincie beloftes gewoon na moet komen. Gedeputeerde Fokkens (VVD) liet in een reactie weten dat zij haar best zal doen om geld bij elkaar te zoeken voor de aanpak van de kruising en er van doordrongen is dat de urgentie hoog is. Een rotonde in de Ljouwerterdyk zoals die in de plannen is voorgesteld, kost bijna acht ton. Fokkens heeft toegezegd dat Hallum een hoge prioriteit moet krijgen. Probleem is voor haar is evenwel dat er voor de aanpak van dergelijke knelpunten in Fryslân nu 'maar' vier miljoen euro in de pot zit, terwijl dat het dubbele was toen haar voorganger Sietske Poepjes de (mondelinge) toezeggingen aan Hallum en de gemeente Ferwerderadiel deed. 
Agenda