Algemeen

Hallum wacht 20 jaar op veilige oversteek

Het geduld werd meer dan 20 jaar op de proef gesteld, maar als het meezit is de oversteek Doniaweg-Ljouwerterdyk in Hallum eind 2021 een stuk veiliger. De Provinsje Fryslân heeft met dank aan  vasthoudendheid van de plaatselijke werkgroep toegzegd dat er maartregelen worden genomen.  

Er wordt met veel ongelukken in het achterhoofd al heel lang gepraat over de onveilige situatie op de Ljouwerterdyk en opties voor de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Doniaweg. Verschillende wethouders en gedeputeerden bogen zich hierover. De keuze viel 10 jaar geleden met de herinrichting van de N357 op de rotonde aan de westkant van het dorp, met nu een afslag naar een rood-wit schrikbord. Ook nog een veilige kruising met de Doniaweg zat er toen niet meer in. In 2017 werd een werkgroep opgericht met doarpsbelang, ondernemers, de openbare basisschool en omwonenden als een brede vertegenwoordiging uit het dorp om de gevaarlijke situatie samen met specialisten van Veilig Verkeer Nederland opnieuw onder de aandacht brengen bij provincie en gemeente. Elk ongeluk op de kruising werd gemeld bij de provincie en Hallum hield er de afgelopen jaren voortdurend druk op, aldus Sabina Tigchelaar van de werkgroep. De werkgroep is blij dat de provincie het licht nu op groen heeft gezet en er eindelijk geld beschikbaar komt voor Hallum, als ook Gedeputeerde Staten instemt. Voorkeur van de werkgroep is een rotonde of ovonde met in ieder geval een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. Een fietsunnel zoals bij Stiens is te duur, is inmiddels wel duidelijk. De provincie belooft dat dit jaar een begin wordt gemaakt met de voorbereidingen en de oversteek volgend jaar klaar is. De kruising zal dan aan de kant van het bedrijvenpark worden uitgebreid. De werkgroep zit er bovenop dat voldoende rekening wordt gehouden met vrachtverkeer van en naar bedrijven aan de Doniaweg.

Foto's: (©) Bram Buruma