Algemeen

Voor betere doorstroming naar gemaal De Heining

Hallumer Feart baggeren

Er is afgelopen weken een begin gemaakt met het baggeren van de Hallumer Feart. De vijf kilometer lange vaarroute tussen de Dokkumer Ie bij Bartlehiem tot Hallum wordt door Wetterskip Fryslân aangepakt voor een diepere en dus betere doorstroming richting nieuw gemaal De Heining in de zeedijk bij Marrum.

Voorafgaand aan het uitdiepen heeft Wetterskip Fryslân bagger uit de Hallumer Feart gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen. Daaruit is gebleken dat van de 55.000 kubieke meter bagger ongeveer 7.000 kuub vervuild baggerslib vanaf de Ljouwerterdyk tot net buiten de dorpskern moet worden afgevoerd. De overige 48.000 kubieke meter wordt in een weilanddepot gestort. Daarvoor is op een weiland aan de Noordermiedweg bij Hallum zeven hectare ingericht om de baggerspecie te kunnen opslaan. De bagger wordt daar met een baggerzuiger via persleidingen naar toe getransporteerd. Als de Hallumer Feart tot de vaste bodem is gebaggerd, voldoet deze ruimschoots aan de benodigde diepte voor een goede doorstroming en pleziervaart. Met het weghalen van de bagger die ongeveer twee centimeter per jaar groeide door zand, slib en afgestorven planten, verbetert zo ook de waterkwaliteit. Tijdens de werkzaamheden kunnen boten er niet langs, maar in de weekenden is de vaart wel open. De baggerwerkzaamheden zijn naar verwachting begin mei klaar.

Foto's © Bram Buruma