Algemeen

Heel Hallum schoon?!

Hallum doet zaterdag 23 maart mee aan de landelijke schoonmaakdag.

 

De maandelijkse schoonmaakactie in Hallum werpt vruchten af. In kilo’s uitgedrukt wordt steeds minder zwerfafval opgezocht. Echter ieder rondslingerend stukje afval in de berm, bij zwembad en sportvelden, of in het openbare groen is teveel. Zeker als zo’n achtergelaten plastic zakje ook nog eens hondenstront bevat. Blikjes, patatbakjes en zelfs wietzakjes worden soms achteloos in berm of bosjes gegooid. Soms waait er bij het legen van de grijze containers licht materiaal de lucht in en dwarrelt de straat over. Gelukkig wordt dit meestal snel door de buurtbewoners opgeruimd. Maar als het al te ver is weggewaaid of in de sloot of struiken terecht is gekomen, dan blijft het liggen. Ook al ligt er al veel minder zwerfafval om Hallum zoveel mogelijk afvalvrij te maken, is er ook dit jaar weer een oproep om mee te doen aan de landelijke schoonmaakdag op zaterdag 23 maart. De start is 10.00 uur op het parkeerterrein bij de Spar. Tussen 11.15 en 11.30 uur kunnen op de Gedempte Haven de volle afvalzakken worden ingeleverd en is er voor alle deelnemers koffie/thee/limonade en een kop soep. Net als vorig jaar ook deze keer weer extra aandacht voor het buitengebied, de Noorder- en Zuidermieden, Doniaweg, Mariëngaarderweg, Jousmabuorren, enz. Buurtverening Om’e Koaien heeft zich al met tractor en boerenkar aangemeld. Welke buurtverenigingen volgen? Voor info bellen: 06-23342291.  λ