Algemeen

Omwonenden vrezen aantasting van privacy

Hegebeintum eist aanpassingen

Inwoners van Hegebeintum zijn best wel positief over de plannen voor een nieuw kennis- en informatiecentrum aan de voet van de terp, maar wijzen er op dat hun privacy wel moet worden gerespecteerd en willen daarom aanpassing van het voorgestelde grote raam richting kerk. Ook het idee voor een wandelpad van het bezoekerscentrum richting terp, wil er bij Beintumers niet in.  

Er ligt een ontwerp voor een nieuw kennis- en informatiecentrum en als alles meezit, kan de bouw meteen na de winter los. De nieuwe voorziening komt dan op dezelfde plaats te staan als het huidige gebouw en kost bijna 1 miljoen euro. 

Na de inloopmiddag die Stichting Terp Hegebeintum voor inwoners van Hegebeintum organiseerde om de plannen toe te lichten, zijn omwonenden het er ook wel over eens dat het huidige gebouw aan vernieuwing toe is. 

Wel uiten Beintumers hun zorgen over het hoogste punt van het nieuwe gebouw en de manier waarop de verbinding tussen het bezoekerscentrum, de terp en de kerk wordt voorgesteld. Volgens het ontwerp krijgen bezoekers zicht op de terp en de kerk, maar dit grote raam heeft met inkijk bij de buren een direct en volgens Beintumers negatief effect op de privacy.

Ook bij het idee voor en wandelpad van het bezoekerscentrum naar de kerk vrezen omwonenden inkijk en overlast. ,,Het is ons niet duidelijk waarom de oude route niet kan worden gehandhaafd en de plannenmakers hebben ons ook niet duidelijk kunnen maken wat de voordelen van de nieuwe route zouden zijn'', laten Beintumers weten in een brief die zij naar de gemeenteraad stuurden. Zij wijzen er op dat eerder de afspraak gemaakt is dat er voldoende draagkracht moet zijn voor het plan en vinden de communicatie richting bewoners niet transparant. ,,Na herhaaldelijk vragen om duidelijkheid en betrokkenheid van het dorp, worden we uiteindelijk geïnformeerd via berichten in de krant. Een gemiste kans voor het creëren van draagvlak.'' 

Beintumers vragen zich ook af wat het effect zal zijn op de natuur en omgeving van hun dorp bij een genoemd aantal van 12.000 bezoekers per jaar. Voor een klein dorp met 90 inwoners, waarvan ongeveer de helft op en om de terp woont is dit nogal wat, stellen omwonenden als het gaat om parkeergelegenheid en de veiligheid.

Rits van der Ploeg van Stichting Terp Hegebeintum vindt de reacties van inwoners van Hegebeintum voorbarig. ,,Wy dogge ús stjonkende bêst om yn oerlis mei elkenien dy't dêr wat mei te krijen hat, ta in goed ûntwerp te kommen. Dat hawwe wy tasein oan sawol de omwenjenden as ús frijwilligers.''

Aandachtspunten zijn inmiddels  voorgelegd aan de architect. Van der Ploeg heeft er vertrouwen in dat er iets heel moois uit komt en er zeker rekening wordt gehouden met de wensen van Beintumers.  ,,Fansels, it falt net ta om it eltsenien nei de sin te meitsjen. Boppedat sil lang om let Hûs en Hiem der ek noch wat fan fine, want dêr wurde de noarmen bepaald hoe as it wurdt.''