Algemeen

'Hegebeintum is in ikoan yn it lânskip fan Fryslân'

Het nieuwe kennis- en informatiecentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum is na zes jaar plannenmaken, rekenen en bouwen officieel geopend door Commissaris van de Koning Arno Brok en de vlag is gehezen door burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân.

Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Johannes Kramer openden het nieuwe kennis- en informatiecentrum in Hegebeintum, samen met stichtings voorzitter Rits v.d. Ploeg.  Foto's: Bram Buruma.

Voor het bestuur van Stichting Terp Hegebeintum, de grote groep vrijwilligers en nog veel meer mensen die betrokken waren bij het realiseren van het kennis- en informatiecentrum was het een feestelijke dag. Het gebouw en inrichting was al klaar en de afgelopen weken waren er al de eerste bezoekers, maar de officiële opening liet met zoveel vervelende beperkingen nog even op zich wachten.

Donderdag was het dan eindelijk zover. Commissaris van de Koning Arno Brok onthulde de naam en burgemeester Johannes Kramer zorgde er voor dat de vlag in top ging. Bij de opening werd grote waardering uitgesproken voor het bestuur en vrijwilligers die het lukte om deze voorziening te realiseren en zo de rijke historie van de terp en de omgeving te laten zien aan een groot publiek.

CdK Arno Brok sprak van een uniek ‘lapke grûn’ van internationaal belang en ’ien fan de pearels oan it snoer fan toeristyske pleisterplakken yn Fryslân’. 

Hegebeintum is volgens Brok veel meer dan een relikwie. ,,Hegebeintum is in ikoan yn it lânskip fan Fryslân. De terp is de eksponint fan it Fryske lânskip en krijt hjir syn oarspronklike funksje yn ‘e mienskip werom. Hegebeintum is fan wearde foar it  folsleine waadgebiet, dat folle mear is dan de eilannen en de see.'' 

Brok zei dat Hegebeintum nu zeker meer mensen zal trekken. ,,Hjir is folle mear te dwaan, as jo it mar sjen wolle.’’ Brok roemde 'dizze moaie hoeke fan Fryslân' en hij sprak bij de opening van een modern gebouw dat in balans is met de omgeving. ,,Hegebeintum is de heechste terp fan Fryslân en Frysker as hjir kin it net. En wat wurdt de skiednis hjir op in boeiende wize oan 'e man brocht.''

Op de fundamenten van het houten gebouw dat eerst dienst deed als noodlokaal van de christelijke basisschool in Hallum en al jaren niet representatief meer was, werd een unieke voorziening gebouwd en alleen door het enthousiasme en de vastberadenheid van het bestuur om dit alles te realiseren en te financieren, lukte dat. Er was 1,1 miljoen euro te besteden uit fondsen en subsidies, waarvan vijf ton werd bijgedragen door het Waddenfonds. 

Naast tal van bodemschatten en beelden van de historie, is in de nieuwe voorziening nu een 12 meter lange boorkolom uit de terpgrond het pronkstuk en de publiekstrekker. De nu geconserveerde doorsnee van de terp is in 2015 geboord toen de toren van de kerk op de terp met betonnen palen werd behoed voor verdere verzakking. 

Topstuk
Rits van der Ploeg noemde als voorzitter van de stichting de boorkolom bij de opening van het kennis- en informatiecentrum terecht het topstuk van het geheel. ,,Wy bringe sa it komplete ferhaal oer it ûntstean fan de terp.''

Bijzonder is ook dat er in de nieuwe voorziening met op de bovenste verdieping een prachtig uitzicht op de terp onder meer ook een magnetisch plakbord is te vinden waar bezoekers zelf een skelet kunnen reconstrueren. Ook is er een wand met informatie over de terpafgravingen tussen 1870 en 1928.

Burgemeester Johannes Kramer zei dat de gemeente er 'grutsk' op is dat mede door voorzieningen zoals in Hegebeintum steeds meer mensen Noardeast ontdekken. ,,It is oeral op 'e wrâld prachtich, mar hjir is it ek hiel moai. It is goed dat hieltyd mear minsken ûnderfine wat hjir te sjen en te belibjen is.'' 

Op de bovenverdieping komen wisselende exposities van Wetterskip Fryslân, Stichting Alde Fryske Tsjerken en It Fryske Gea, die een breed publiek kennis meegeven over waterbeheersing, grafcultuur, natuur en met de tijd veranderende landschappen. 

Het is een gebaar van stichting Terp Hegebeintum naar deze  drie organisaties die een financiële bijdrage hebben geleverd voor het realiseren het nieuwe kennis- en informatiecentrum.   

Hegebeintum verwacht in de nieuwe voorziening zo'n 8.000 tot 10.000 bezoekers per jaar te kunnen verwelkomen. Het bestuur gaat nu na de opening zeker nog niet achteroverleunen, want er liggen ook nog plannen om het dorpsgezicht van Hegebeintum verder te verfraaien en een wandelroute. Bij de nieuwe voorziening is al een fraai terras aangelegd en een wens is dat de horecavoorziening verder uitgebreid kan worden.