Algemeen

Hegebeintumers praten mee over hoe dorp wordt ingericht

Met plannen voor een compleet nieuw kennis- en informatiecentrum in Hegebeintum is beloofd dat inwoners mee mogen meepraten en meebeslissen over de inrichting en aankleding van hun dorp.

Inwoners van Hegebeintum vinden dat er eenheid moet komen in de borden op en rond de terp, dat de klassieke houten bankjes overal gelijk zijn en dat het fietsenrek op de terp dat in 2003 werd aangeboden door plaatselijk belang Ferwert-Hegebeintum daar weg moet, omdat het toch nooit gebruikt wordt. De nagebootste terpafgraving moet veiliger en beter bereikbaar worden. Foto's: Bram Buruma 

De stichting achter het nieuwe bezoekerscentrum houden hun woord en meteen na de opening van het nieuwe kennis- en informatiecentrum was in mfa Fjildsicht in Blije een informatie- en inspraakavond over een opwaardering van Hegebeintum. Dit is best in een bijzondere constructie, omdat echt alles door het dorp wordt aangedragen, benadrukte Gysbert Visser van het ingenieursbureau van de gemeente Noardeast-Fryslân, die het project begeleidt. ,,Deze keer is het niet de gemeente die met plannen komt en vertelt wat het allemaal moet kosten. Het zijn inwoners van het dorp zelf die samen mee bepalen hoe hun woonomgeving er uit komt te zien.’’ 

Visser maakte duidelijk dat in dit project Stichting Terp Hegebeintum de kar trekt, dat de upgrading van de omgeving meegenomen is in de plannen voor een nieuw kennis- en informatiecentrum en dat vanuit die stichting en met dank ook aan het Iepen Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân gezorgd is dat er nu zo’n 75.000 euro besteed kan worden in Hegebeintum. 

Daarboven levert de gemeente Noardeast een levert in de werkzaamheden en bijvoorbeeld het vervangen van openbare Led verlichting. Er is dus geld, er zijn genoeg ideeën en er is zelfs al een begin gemaakt met de uitvoering. 

Beintumers genieten in hun dorp op en rond de hoogste terp van Nederland vooral van de rust. Zij hebben dan ook vroegtijdig aangegeven dat ze niet zitten te springen om hordes dagjesmensen in het nieuwe kennis- en informatiecentrum, die dan in één loop de prachtige kerk uit de 12e eeuw bezichtigen, een rondje over de terp maken en de nagebootste afgraving bekijken. 

De Stichting Terp Hegebeintum maakte al heel snel duidelijk dat omwonenden zich wat dat betreft geen zorgen hoeven te maken. Het bestuur is juist blij dat er in overleg met inwoners van het dorp een pracht voorziening kon worden geopend waar het dorp nu trots op mag zijn. 

Bij de presentatie van de plannen om het verouderde bezoekerscentrum te vervangen, is vanaf het begin overleg geweest met Beintumers en pas toen die zich konden vinden in het ontwerp, werd er gebouwd. Tegelijk is met dorpsbewoners toen ook de afspraak gemaakt dat het hele dorp wordt meegenomen in een opwaardering. Tijdens de presentatie van die plannen maakte landschapsontwerper Erik Overdiep duidelijk dat het nu aan Beintumers is om aan te geven wat anders moet en niet mag, wat vervangen moet worden en vooral wat zij graag anders zien in hun woonomgeving. 

Een tiental dorpsbewoners kwam naar de informatiebijeenkomst om daar over mee te praten en te stemmen toen het er echt op aankomt. Zoals bijvoorbeeld welk type straatverlichting er moet komen en welke kleur de palen zullen krijgen, zwart of toch ‘historisch donkergroen, met voor de rust vooral wit licht. 

Op verzoek van de dorpsbewoners zal onderzocht worden of het mogelijk is of de openbare verlichting op een aantal punten eerder uit kan of misschien in ieder geval ’s nachts dimmen, zodat iedereen kan blijven ervaren dat in die omgeving de sterrenhemel echt bestaat. 

Er is al een werkgroep gevormd die nadenkt over het aantal borden en de eenheid daarvan rond de terp. En al lijkt het haast onmogelijk om in Hegebeintum te verdwalen, zelfs de routes over en rond de terp kunnen beter aangegeven kunnen worden, vinden dorpsbewoners. Met de nadruk op ecologisch en duurzaam zal in en rond Hegebeintum veel gedaan kunnen worden met wildbloemmengsel langs paden en in bermen rond de terp. In de plannen wordt ook de wandelroute richting Harsta State verder uitgewerkt en moet de nagebootste terpafgraving veiliger en beter bereikbaar worden, een rondje over het bestaande schelpenpaadje en een kuier over het Bakkerspaad moet een beleving worden. Op bankjes onderweg die goed kunnen zitten en dorpsbewoners kozen democratisch voor een klassieke uitvoering van hout mét natuurlijk leuningen. 

Ergernissen zijn er ook. Zoals hondenpoep rondom en een compostbak bij de kerk, een fietsenrek boven op de terp dat niemand gebruikt. De dorpsbewoners vinden vooral ook dat er maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat automobilisten zich er niets van aantrekken dat zij niet de terp op mogen rijden en daar niet mogen parkeren. 

Als alles meezit kan vervanging van de openbare verlichting en het groenonderhoud dit najaar meteen worden opgepakt en wordt een begin gemaakt met straatwerk en het schelpenpad. Ook het bedenken van bewegwijzering en informatieborden zal niet blijven liggen. De tijd begint te dringen, want de toegezegde subsidie geldt voor dit jaar.