Algemeen

INFORMATIECENTRUM
GAAT OFFICIEEL OPEN

Het nieuwe kennis- en informatiecentrum van Stichting Terp Hegebeintum wordt  donderdag 16 september officieel geopend door de commissaris van de koning Arno Brok en de burgemeester van Noard-East Fryslân Johannes Kramer.

Het bezoekerscentrum aan de terp van Hegebeintum was deze zomer al klaar, maar nu kan de deur officieel open. Er zijn enkele topstukken te zien, waaronder een 12 meter lange boorkern uit de terp bij het rechtzetten van de toren. Deze kern maakt de ontstaansgeschiedenis van de terp vanaf de ijstijd ruim tienduizend jaar geleden zichtbaar. Daarnaast zijn er enkele unieke archeologische vondsten te zien. Met een magnetisch plakbord kunnen archeologen in de dop zelf een skelet reconstrueren. Naast de archeologische expositie is er in het nieuwe centrum ruimte voor wisselexposities. Momenteel exposeert waddenschilder Geurt Busser met aquarel landschapsschilderijen en heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken een expositie plaats. Later zullen Wetterskip Fryslan en It Fryske Gea volgen. Er is een prachtig nieuw terras en in het Terpcafé kunnen bezoekers terecht voor een hapje en drankje.