Algemeen

Jeugd kan weer op zoek naar schatten

Voor de vierde keer organiseert het kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum voor de leerlingen van het basisonderwijs op zaterdag 24 augustus een detectoren middag in de omgeving van Hegebeintum.

De vierde  Terpendag staat in het teken van het zoeken naar oude overblijfselen van de vroegere terpbewoners. Door de archeologen zijn met detectoren al veel terpen afgezocht naar waardevolle spullen uit de vroegere terpentijd. Veel van deze vondsten zijn te zien in het Fries museum in Leeuwarden, maar ook in het archeologisch steunpunt Hegebeintum. Meestal werd gezocht op bouwlanden in de omgeving van de terpen. Het is bekend dat juist in de gebieden aan de rand van de terp de meeste handel werd bedreven door de vroegere terpbewoners. Juist deze gebieden zijn eigenlijk nooit goed onderzocht door archeologen.

Het terpen centrum Hegebeintum heeft weer toestemming gekregen van een land- eigenaar om een perceel af te zoeken met detectoren. Volgens deskundigen kan het niet missen dat er nog veel waardevolle zaken in de grond zitten zoals wettige betaalmiddelen (klompjes goud?), maar zeker oude munten uit de Romeinse tijd. Speciaal leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Noard-east-Fryslân worden uitgenodigd om op deze dag in Hegebeintum hier naar te gaan zoeken. 

Natuurlijk is dat onder leiding van amateurarcheologen uit deze gemeente. Zij hebben veel ervaring en hebben de juiste en geschikte apparatuur die we kunnen gebruiken. De gevonden 'Romeinse' munten mogen natuurlijk door de vinder mee naar huis genomen worden.

Alle jonge amateur archeologen worden om 13.30 uur in het kennis- en informatiecentrum aan de voet van de terp verwacht om van daaruit naar het zoekgebied te gaan. Om 15.30 uur verzamelen zij zich weer in het bezoekerscentrum om daar de vondsten van elkaar te bewonderen. 

Ook zijn daar de archeologen aanwezig, die  informatie kunnen geven over de vondsten. Er is natuurlijk weer een prijsje beschikbaar voor de meest opvallende vondst. Deze middag is geheel gratis, zelfs de traktatie na afloop.