Algemeen

Gemeente trekt zes ton uit voor clustering sportvoorzieningen

Kemkers prijst Bruisend Hart

Tijdens een sponsoravond van Hallumer ondernemers, sportclubs, hun sponsoren en nog veel meer mensen, deed voormalig topschaatser en -coach Gerard Kemkers een boeiend betoog over zijn sportieve loopbaan en hij prees vooral ook de manier waarop Hallumers zich gezamenlijk inzetten voor de clustering van sportvoorzieningen in het dorp.

Nog vóór dat de gemeenteraad van Noardeast definitief besliste over de financiële injectie van zes ton voor Bruisend Hart van Hallum, was al duidelijk dat de projectgroep, vrijwilligers, sponsoren en eigenlijk het hele dorp helemaal gaan voor de clustering van de voorzieningen van de voetballers, kaatsers en het zwembad.

In Bruisend Hart slaan sportverenigingen en het zwembadbestuur de handen ineen om een gezamenlijke kantine en nieuwe multi-inzetbare kleedaccommodatie te realiseren. Dit kost bijna anderhalf miljoen euro. De projectgroep bracht een groot deel van het geld al bijeen door bijdragen uit fondsen en er lag voor een nieuwe kleedgeklegenheid van de voetbalclub ook al een toezegging van de voormalige gemeente Ferwerderadiel.

Met in hun midden voormalig voormalig topschaatser en -coach Gerard Kemkers werden Siebe Post en Fokke de Vries verrast met een flinke financiële bijdrage van Rabobank Noordoost en de opbrengst van SawnStjerren bier. Foto: Bram Buruma