Algemeen

Voor de tientallen jaren die Hallumer Wiebe Terpstra zich op verschillende terreinen inzette als vrijwilliger voor activiteiten in het dorp, is hij tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in mfc Trefpunt door dorpsbelang onderscheiden als Koekefretter van het Jier.

Foto's: © Bram Buruma

Wiebe Terpstra werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in mfc Trefpunt in de bloemen gezet omdat hij al jarenlang dagelijks de verzorging van kippen, geiten, kalkoenen, eenden en nog veel meer in het plaatselijke hoenderparkje op zich neemt. Terpstra werd ook in de schijnwerper gezet omdat hij al zo'n 35 jaar als verkeersregelaar betrokken is bij de fietselfstedentocht op Pinkstermaandag, de Bartlehiem Skeelertocht, al meer dan 40 jaar als vrijwilliger betrokken is bij de plaatselijke autocross, zich inzet voor de inzameling van oud papier, bestuurslid was van dorpsbelang en de activiteitencommissie en jeugdleider was bij de voetbalvereniging. Ook werd in deze nieuwjaarsbijeenkomst bekend gemaakt dat de verkoopactie van tulpenbollen die Gemeentebelangen Noardeast schonk voor Bruisend Hart van Hallum, in december 1200 euro heeft opgebracht en dat geld is bestemd voor de clustering van sportvoorzieningen in het dorp.