Algemeen

KUNST ALS HERINNERING AAN HOOGLAND

De firma Hoogland is generaties lang verbonden aan Ferwert en de omgeving. Vrijdag werden zes kunstwerken onthuld die herinneren aan de agrarische handelsonderneming die al in de achttiende eeuw in Ferwert begon. Huidige directeur Camiel Hoogland liet aan mem Lydia en oom Otto Hoogland de eer om de eerste van zes kunstwerken bij binnenkomst van Ferwert en Hegebeintum te onthullen. De ijzeren kunstobjecten die dorpsgenoot Hans Jouta in opdracht van zijn schoolvriend Camiel Hoogland en Doarpsbelang Ferwert-Hegebeintum maakte, staan er als blijvende herinnering aan de firma Hoogland, die om economische redenen Ferwert verruilde voor Leeuwarden en actief is in de noordelijke provincies. De ijzeren kunstwerken zijn gemaakt in de vorm van gotische kerkramen met daarin een blik op landschappelijke elementen in de omgeving. Directeur Camiel Hoogland onderstreepte bij de onthulling van het eerste kunstwerk het belang van ‘mienskip’ en de verbondenheid met de omgeving en de inwoners van het dorp.
Foto’s: Bram Buruma
Meer in de volgende editie van Sawn Stjerren Nijs