Algemeen

Zeker 15 procent van de agrariërs wordt benaderd door criminelen

Leegstaande schuren in trek bij criminelen

Ongeveer 15 procent van de boeren in het buitengebied wordt wel eens benaderd door criminelen. Leegstaande schuren zijn in trek voor hennepteelt of xtc-labs. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel organiseeden een bijeenkomst om iedereen wakker te schudden en krachten te bundelen in de strijd tegen ondermijning. 

De georganiseerde misdaad heeft ondernemers nodig voor criminele activiteiten. Die medewerking wordt vaak onbewust verleend en zo wordt de georganiseerde misdaad gefaciliteerd. In het gemeentehuis in Kollum was de bijeenkomst die de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel organiseerden, in samenwerking met landbouworganisatie LTO, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Het Platform Veilig Ondernemen Noord Nederland. De informatieavond over veiligheid in het buitengebied wastoegespitst op ondermijning.
Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit gebeurt ook in deze omgeving. Criminelen hebben panden nodig om in te kunnen ‘werken’. Een leegstaand pand in het buitengebied is daar ideaal voor. Ga je daar als eigenaar van onroerend goed in mee, dan kom je er nooit weer los van. De bijeenkomst werd georganiseerd om mensen in Noardeast alert te maken op signalen, maar ook om ze te behoeden voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben. Ook werd duidelijk gemaakt dat het afvoeren van (chemisch) afval voor rekening komt van de eigenaar of verhuurder van een pand. Adviseur Lokale Veiligheid van het CCV Paul van der Weiden gaf aan dat op dit moment zeker 15 procent van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen. De georganiseerde criminaliteit blijkt dus vaak dichterbij dan gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een schuur die wordt verhuurd, een pand met geblindeerde ramen, een winkel zonder klanten, een slecht verlicht pand waar ’s avonds wel mensen actief zijn. Ook de teelt van hennep in maïs-velden blijkt meer dan ooit een probleem te worden

Anoniem melden

Opmerkelijk is dat in Noardeast het aantal meldingen de laatste jaren niet toeneemt. In 2018 waren het er 33 en vorig jaar waren er 'slechts' 25 meldingen. Daarom: ook als er slechts maar een vermoeden bestaat of ‘iets vermoedelijk niet pluis is’, kan men dat altijd doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de veiligheid in de omgeving, zonder daardoor zelf in de problemen te komen.

OP DE FOTO: Bijna een jaar geleden werd een inval gedaan in een boerderij in Jannum, die 'professioneel' was ingericht voor hennepkweek. Foto © Bram Buruma